Značký archívu: saldo

Saldo zahraničného obchodu sa po jednom mesiaci v júni opäť dostalo do mínusu

obchod

Vysoký nárast cien energetických komodít, ale aj iných vstupných materiálov, prispel aj v júni k vyššiemu medziročnému rastu vývozu a predovšetkým dovozu. Celkový vývoz tovaru dosiahol 8,7 mld. eur pri medziročnom raste o 12,9 %. Export dosahuje podľa Štatistického úradu SR vyššie hodnoty ako pred rokom už ôsmy mesiac v …

Viac ... »
Consent choices