obchod
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Saldo zahraničného obchodu sa po jednom mesiaci v júni opäť dostalo do mínusu

Vysoký nárast cien energetických komodít, ale aj iných vstupných materiálov, prispel aj v júni k vyššiemu medziročnému rastu vývozu a predovšetkým dovozu. Celkový vývoz tovaru dosiahol 8,7 mld. eur pri medziročnom raste o 12,9 %. Export dosahuje podľa Štatistického úradu SR vyššie hodnoty ako pred rokom už ôsmy mesiac v rade. Import rastie ešte dlhšie, a to už 17 mesiacov. Júnový dovoz tovaru sa zvýšil o 17,1 % na 8,8 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu sa po jednom mesiaci opäť dostalo do mínusu, a to so zápornou sumou 78,4 mil. eur. Posledných viac ako desať rokov bola pritom júnová obchodná bilancia v kladných číslach, v júni 2021 v objeme 211,1 mil. eur a v roku 2020 dokonca 846,5 mil. eur.

V štruktúre exportu vykázalo medziročný nárast v júni tohto roka všetkých desať tried. Najvyššie medziročné rasty vykázali podielovo málo významné triedy. Najvýznamnejší vplyv na hodnotu celkového exportu mala najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu, a to stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj vývoz automobilov. Hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia o 7,3 % a rast zaznamenala už druhý mesiac po sebe napriek problémom v dodávateľských reťazcoch. K pozitívnemu vývoju slovenského exportu prispel v júni aj o 20,3 % vyšší vývoz druhej najobchodovanejšej triedy, trhové výrobky, kam patria produkty viacerých významných slovenských priemyselných odvetví ako je spracovanie kovov, hutníctvo, gumárenstvo a podobne.

Z desiatich tried v štruktúre dovozu vykázalo medziročný nárast osem z nich. Najvýznamnejší vplyv na dovoz mala opäť aktuálne štvrtá objemovo najväčšia položka v dovoze, minerálne palivá, medzi ktoré patrí napríklad dovoz zemného plynu, ropy a elektrickej energie. Výrazné rasty v tejto triede pokračujú plynule už od apríla minulého roka, aktuálne bola hodnota dovezeného tovaru medziročne vyššia o 70 %, keď dosiahla takmer 880 mil. eur. Dovoz minerálnych palív mal aktuálne takmer trojnásobne vyššiu hodnotu ako napríklad v júni 2020. Celkový dovoz ovplyvnil aj import strojov a prepravných zariadení, ktorých hodnota bola medziročne vyššia o 7,8 %.

Viac..  Robert Hajšel: Presadili sme fond, vďaka ktorému pôjdu miliardy eur na nové technológie v EÚ

Ako povedal analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák, bilancia zahraničného obchodu by sa mohla začať stabilnejšie zlepšovať až po významnejšom a stabilnejšom odznení úzkych hrdiel, najmä v automobilovom priemysle. „Predpokladáme, že úzke hrdlá súvisiace s výpadkom komponentov z Ukrajiny už automobilky z veľkej časti vyriešili, v druhej polovici roka by sa mohli čiastočne uvoľniť aj úzke hrdlá v dodávkach čipov. Návratu k prebytkom však budú stále brániť vysoké ceny energetických surovín, ktoré budú zdvíhať nominálne dovozy. Očakávame preto, že bilancia zahraničného obchodu ostane deficitná počas celého tohto i väčšiny toho budúceho roka,“ dodal analytik.

O mam

Odporúčame pozrieť

Analytik Gábriš z ČSOB: Automobilky zachraňujú náš export a priemysel. Kľúčový je vývoz do EÚ

Zahraničný obchod je tretí mesiac za sebou v prebytku. V apríli skončil v pluse takmer 293 miliónov EUR. K pozitívnemu …

Consent choices