Značký archívu: satelity

Program Galileo vypúšťa ďalšie dva satelity

Galileo je program Európskej únie, ktorého cieľom je rozvoj globálneho satelitného navigačného systému pod európskou civilnou kontrolou. Signály systému Galileo umožnia používateľom určiť ich presnú polohu v čase a priestore s väčšou presnosťou a spoľahlivosťou, než je to v súčasnosti možné s existujúcimi systémami. Galileo bude kompatibilný a v prípade niektorých jeho služieb tiež interoperabilný s existujúcimi podobnými systémami, bude …

Viac ... »
Consent choices