Program Galileo vypúšťa ďalšie dva satelity

zem
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Galileo je program Európskej únie, ktorého cieľom je rozvoj globálneho satelitného navigačného systému pod európskou civilnou kontrolou. Signály systému Galileo umožnia používateľom určiť ich presnú polohu v čase a priestore s väčšou presnosťou a spoľahlivosťou, než je to v súčasnosti možné s existujúcimi systémami. Galileo bude kompatibilný a v prípade niektorých jeho služieb tiež interoperabilný s existujúcimi podobnými systémami, bude však autonómny.

Od roku 2011 boli vypustené štyri satelity, ktoré boli využité v rámci fázy overovania na obežnej dráhe, čo v marci 2013 umožnilo uskutočniť prvé autonómne zameranie polohy vypočítanej len na základe signálov systému Galileo.

Systém EGNOS, ktorý je v prevádzke od roku 2011, je európsky systém slúžiaci na zlepšenie výkonnosti globálnych satelitných navigačných systémov. EGNOS zvyšuje presnosť a spoľahlivosť signálov z existujúcich systémov tým, že koriguje chyby vysielaného signálu a poskytuje informácie o integrite signálu.

Európska únia zajtra v rámci svojho satelitného navigačného programu Galileo vypustí do vesmíru ďalšie dva satelity, čím sa ich celkový počet na obežnej dráhe zvýši na šesť. Štart sa uskutoční v európskom kozmodróme blízko mesta Kourou vo Francúzskej Guyane o 14:31 SEČ a bude možné sledovať ho prostredníctvom živého vysielania.

Toto vypustenie predstavuje pre program Galileo ďalší významný krok k plnohodnotnému európskemu systému satelitnej navigácie. Tieto dva satelity sú prvými z novej série, ktorá je vo výlučnom vlastníctve EÚ. Vďaka nadchádzajúcemu doplneniu súčasnej zostavy o novú sériu takýchto satelitov dôjde k postupnému zlepšeniu dostupnosti a pokrytia signálom systému Galileo, čím sa program priblíži k dosiahnutiu fázy úplnej prevádzkyschopnosti.

Satelity Doresa a Milena, ktoré budú zajtra vypustené, boli pomenované po dvoch školáčkach, ktoré zvíťazili v celoeurópskej výtvarnej súťaži o pomenovanie satelitov.

Európsky komisár pre priemysel a podnikanie Ferdinando Nelli Feroci uviedol: „Vypustením týchto dvoch satelitov vstupuje program Galileo do plne funkčnej fázy. Programu Galileo, ktorý je skutočne európskym projektom vybudovaným z európskych zdrojov s cieľom maximalizovať prínosy pre občanov EÚ, to dáva nový impulz. Galileo pracuje na hranici technologických možností a poskytuje aplikácie s veľkým hospodárskym potenciálom, čím podporuje ciele Únie v oblasti konkurencieschopnosti a rastu. S veľkým potešením tiež oznamujeme, že od roku 2015 bude môcť EÚ využívať štartovací systém ‚Ariane 5‘, a to vďaka novej zákazke pre európsky vesmírny priemysel v hodnote 500 miliónov EUR“.

Výhody európskeho satelitného navigačného systému

Viac..  Vedúci Zastúpenia EK na Slovensku V. Šucha otvorí 5. ročník SlovakiaTech Forum-Expo 2023

Zdokonalené informácie o polohe a čase, ktoré bude Galileo poskytovať, budú prínosom pre mnoho služieb a používateľov v celej Európe. Zvýšená presnosť systému Galileo bude užitočná pre výrobky, ktoré ľudia používajú každý deň, napríklad pre autonavigácie a mobilné telefóny. Údaje zo satelitného navigačného systému Galileo sa budú využívať aj pre dôležité služby pre občanov a používateľov – prispejú napríklad k zvýšeniu bezpečnosti systémov cestnej a železničnej dopravy a zlepšia našu schopnosť reagovať na núdzové situácie.

Úžitok už prináša Európska geostacionárna navigačná prekrývacia služba (EGNOS), ktorá je doplnkovou službou systému Galileo. EGNOS sa používa napríklad v leteckom priemysle na zaistenie presnosti určovania polohy, ktorá je nevyhnutná pre presnejšie pristávanie, obmedzenie meškaní a odklonov a zvýšenie efektivity leteckých trásv Európe.

Akonáhle začne byť systém Galileo prevádzkyschopný, povedie to ku vzniku širokej škály inovačných nových výrobkov a služieb v iných odvetviach a k vytvoreniu hospodárskeho rastu, inovácií a vysoko kvalifikovaných pracovných miest. V roku 2013 bol celosvetový trh s produktmi a službami satelitnej navigácie ohodnotený na 175 miliárd EUR a očakáva sa, že v ďalších rokoch sa bude táto hodnota zvyšovať až na odhadovaných 237 miliárd EUR v roku 2020.

Snahou Komisie je, aby bola celá zostava 30 satelitov systému Galileo (vrátane šiestich aktívnych záložných satelitov na obežnej dráhe) v prevádzke do konca tohto desaťročia.

Aby Komisia podporila hospodársky rozvoj a čo najviac zvýšila sociálno-ekonomický prínos, ktorý sa od systému očakáva, plánuje aktualizovať akčný plán EÚ pre aplikácie globálneho satelitného navigačného systému a navrhnúť nové opatrenia na podporu využívania systému Galileo.

O ram

Odporúčame pozrieť

smartfon

Satelitný navigačný systém Galileo využíva už miliarda používateľov smartfónov

Počet používateľov smartfónov na celom svete, ktorí využívajú európsky systém satelitnej navigácie Galileo, zajtra dosiahne …

Consent choices