Značký archívu: skupinová výnimka

Antitrustová politika: Komisia prijala nové nariadenie o skupinovej výnimke

Komisia

Po dôkladnom zhodnotení a preskúmaní pravidiel z roku 2010 Európska komisia prijala nové nariadenie o skupinovej výnimke pre vertikálne dohody (ďalej len „nariadenie VBER“), ku ktorému sú pripojené nové vertikálne usmernenia. Na základe revidovaných pravidiel získajú podniky jednoduchšie, jasnejšie a aktuálne pravidlá a usmernenia. Tieto nové pravidlá im pomôžu pri posudzovaní zlučiteľnosti …

Viac ... »
Consent choices