Značký archívu: sociálnejšia európa

Európska komisia kvituje ciele členských štátov týkajúce sa sociálnejšej Európy do roku 2030

EU, ludia

Ministri práce a sociálnych vecí Európskej únie na štvrtkovom stretnutí predstavili svoje národné ciele na splnenie akčného plánu Európsky pilier sociálnych práv do roku 2030. Ako informuje oficiálny web Európskej komisie, tá víta pevné odhodlanie členských štátov zabezpečiť, aby bola Európa spravodlivá, inkluzívna a plná príležitostí. Členské štáty svojimi vnútroštátnymi …

Viac ... »
Consent choices