Značký archívu: sťažnosti

Na Európsky súd pre ľudské práva prišlo v minulom roku 460 sťažností proti Slovenskej republike

sudnictvo

Na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) prišlo v minulom roku 460 sťažností proti Slovenskej republike. Celkovo 320 z nich bolo neprijatých. Z prípadov, ktoré boli notifikované vlád rozhodol ESĽP v uplynulom roku celkovo vo veci 73 sťažností. Z uvedeného počtu vyhlásil 23 rozsudkov, ktorými rozhodol o 27 sťažnostiach. Okrem …

Viac ... »
Consent choices