Značký archívu: talent

Komisia navrhuje nové opatrenia zamerané na zručnosti a talenty

Komisia predložila celý rad nových iniciatív v rámci balíka zameraného na zručnosti a mobilitu talentov, vďaka ktorým sa má stať Európska únia atraktívnejším miestom pre talenty z krajín mimo EÚ a uľahčiť mobilita v EÚ. Aktuálne opatrenia zahŕňajú vytvorenie nového okruhu talentov EÚ, čo je platforma, ktorá má slúžiť na …

Viac ... »

Využívanie talentov v Európe: nový stimul pre regióny EÚ

mladi ludia

Európa má talenty. Treba ich však podporovať, zvlášť keď sa EÚ nachádza vo fáze dôležitého demografického prechodu. Podpora je potrebná najmä v regiónoch, ktoré trpia úbytkom pracovných síl a nízkym podielom osôb s terciárnym vzdelaním, ale aj v regiónoch zasiahnutých odlevom mladých ľudí. Ak s tým nič neurobíme, povedie demografický prechod …

Viac ... »

EK: Nová stratégia ľudských zdrojov má pomôcť prilákať najlepšie talenty z členských štátov

studenti

Komisia prijala novú stratégiu ľudských zdrojov, aby bola schopná dosahovať špičkové výkony v záujme všetkých Európanov tým, že bude ponúkať moderné pracovisko a uspokojivú kariéru, a bude tak priťahovať najlepšie talenty zo všetkých členských štátov. V aktuálnom oznámení o ekologizácii sa ako súčasť stratégie uvádza, ako sa Komisia do roku …

Viac ... »
Consent choices