Ilustračné PHOTO: © European Union.

Nástroj technickej podpory: Komisia pomáha Slovensku lepšie využívať kohézne fondy

Komisia aktuálne v Bratislave spustila projekt, ktorý pomáha Slovensku zjednodušiť a urýchliť využívanie kohéznych fondov. Projekt preskúma, ako znížiť byrokraciu, zvýšiť zodpovednosť, posilniť administratívne kapacity zainteresovaných strán a lepšie uspokojiť potreby príjemcov finančných prostriedkov EÚ. Táto podpora nadväzuje na žiadosť vlády Slovenskej republiky o využitie Nástroja technickej podpory Komisie (TSI).

Slovensko chce preskúmať svoj existujúci právny rámec pre implementáciu fondov politiky súdržnosti vrátane súčasných systémov riadenia a kontroly. Tieto fondy majú zásadný význam pre posilnenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja, zníženie regionálnych rozdielov a prispievajú k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu. Projekt pomôže slovenským orgánom vypracovať a realizovať akčný plán, ktorého cieľom je zlepšiť čerpanie finančných prostriedkov EÚ. 

Projekt má osloviť širokú škálu zainteresovaných strán zapojených do riadenia a implementácie fondov, ale aj kľúčových verejných príjemcov prostriedkov z kohéznych fondov. Projekt skončí v marci 2025 a jeho výsledky budú k dispozícii ostatným členským štátom. TSI je hlavným nástrojom Komisie na poskytovanie technickej podpory reformám v EÚ na základe žiadostí vnútroštátnych orgánov. Je súčasťou viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 a plánu obnovy pre Európu. Vychádza z úspechu svojho predchodcu, programu na podporu štrukturálnych reforiem, cez ktorý sa od roku 2017 spolu s TSI zrealizovalo viac ako 1 500 projektov technickej podpory vo všetkých členských štátoch. Viac informácií nájdete tu.

Viac..  Ceny plynu v Európe klesli pre lepšie vyhliadky na dodávky

O mam

Odporúčame pozrieť

dobytok

EK schválila slovenskú schému pomoci 70 miliónov eur na podporu spracovateľov dobytka, potravín a nápojov

Európska komisia schválila slovenskú schému vo výške 70 miliónov eur na pomoc v oblasti spracovávania dobytka …

Consent choices