Značký archívu: transeurópska dopravná sieť

Predbežná dohoda o udržateľnejšej a odolnejšej transeurópskej dopravnej sieti zbližuje Európu

cestovanie, vlak

Komisia víta politickú dohodu dosiahnutú medzi Európskym parlamentom a Radou o nariadení, o ktoré sa opiera transeurópska dopravná sieť (TEN-T). Spoluzákonodarcovia sa dohodli na výraznom zintenzívnení úsilia o vybudovanie udržateľnej a odolnej siete TEN- T. To zahŕňa silné stimuly na zvýšenie využívania udržateľnejších foriem dopravy a na zlepšenie multimodality – kombinovania viacerých druhov dopravy …

Viac ... »
Consent choices