Značký archívu: vlastné zdroje

M. Beňová: Komisia by mala najskôr vedieť šetriť, až potom si pýtať ďalšie peniaze

Začiatok tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu bude zameraný aj na diskusiu o ďalšej generácii vlastných zdrojov Európskej únie. Súvisí to s revíziou Viacročného finančného rámca, ktorou má dôjsť k prehodnoteniu prístupu k financovaniu spoločných aktivít. Hlavným zdrojom príjmu rozpočtu Európskej únie sú príspevky jednotlivých členských krajín odvodené predovšetkým od veľkosti ich hospodárstva. „Vlastné …

Viac ... »

Komisia predkladá upravený balík k rozpočtu EÚ pre ďalšiu generáciu vlastných zdrojov

ekonomika

Európska komisia splnila záväzok, ktorý vyplynul z rokovaní o dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 až 2027, a dokončila svoj návrh ďalšej generácie vlastných zdrojov. Aktuálny balík zahŕňa nový dočasný štatistický vlastný zdroj založený na ziskoch spoločností. Komisia v nadväznosti na politickú dohodu o balíku Fit for 55, ktorého cieľom …

Viac ... »

M. Beňová: Nové vlastné zdroje pomôžu pri modernizácii systému financovania EÚ

Poslanci Európskeho parlamentu hlasovali aj o úprave a zavedení novej generácie vlastných zdrojov Európskej únie (EÚ). Tie sú potrebné napríklad na krytie pôžičiek súvisiacich s mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti, ktorý má členským štátom pomáhať pri vyrovnávaní sa dôsledkami pandémie. „Pôjde o príjmy z obchodovania s emisiami, zo zavedenia tzv. uhlíkového cla …

Viac ... »

Schulzova vízia budúceho financovania rozpočtu EÚ: „Treba zvýšiť transparentnosť a mať viac vlastných zdrojov“

martin schulz

Predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz predstavil poslancom vnútroštátnych parlamentov svoju víziu budúceho financovania rozpočtu EÚ.  „Na prvý pohľad sa zdá, že spôsob prijímania rozhodnutí o tom, ako sa využijú prostriedky zo spoločnej kasy, vykazuje črty demokratickosti. To je idealistická časť môjho opisu.“ Následne dodal, že realistická časť jeho opisu je v …

Viac ... »
Consent choices