Značký archívu: vnútorné hranice

Brusel chce opätovne získať kontrolu nad hranicami i tokmi utečencov

Rok 2016 má byť v rámci utečeneckej krízy rokom solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti. Jedným z hlavných činov, ktorý má ovplyvniť migračné toky je zavedenie pohraničnej a pobrežnej stráže. Okrem toho sa v roku 2016 má pracovať na premiestňovaní utečencov, ktorí v Únii nemôžu ostať. Na rad tiež príde reforma dublinského systému a balík opatrení týkajúcich sa …

Viac ... »
Consent choices