Značký archívu: voľby online

Akt o digitálnych službách: usmernenie na zmiernenie systémových rizík vo voľbách online

online

Komisia uverejnila usmernenia k odporúčaným opatreniam pre veľmi veľké online platformy a vyhľadávače na zmiernenie systémových rizík online, ktoré môžu ovplyvniť integritu volieb, s osobitnými usmerneniami pre nadchádzajúce júnové voľby do Európskeho parlamentu. Podľa aktu o digitálnych službách majú určené služby s viac ako 45 miliónmi aktívnych používateľov v EÚ je povinnosť zmierniť …

Viac ... »
Consent choices