Značký archívu: výrobcovia

Analytik Gábriš z ČSOB: Ceny priemyselných výrobcov a v poľnohospodárstve

Ceny priemyselných výrobcov pre domáci tuzemský trh v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom v máji klesli o -1,9 % a klesajú už tretí mesiac za sebou. V medziročnom porovnaní boli tuzemské výrobné ceny v máji vyššie o 17,1 %, pričom v apríli rástli o 14,2 %. Výrobná inflácia v tuzemsku sa teda o niečo zrýchlila. Veríme, že by malo ísť o dočasný jav, ktorý sme …

Viac ... »

Audítori: Je zodpovednosťou Komisie, aby účinne chránila výrobcov z EÚ pred nekalou súťažou

Pelz

Európsky dvor audítorov vykonáva audit s cieľom posúdiť, nakoľko úspešná bola Európska komisia v presadzovaní politiky ochrany obchodu EÚ. Audítori konkrétne preskúmajú, či rozhodnutia týkajúce sa nástrojov na ochranu obchodu sú primerané a či opatrenia EÚ vedú k náležitému a efektívnemu vykonávaniu. Svojou účasťou vo Svetovej obchodnej organizácii je EÚ …

Viac ... »

Trh s mliečnymi výrobkami má pozitívny výhľad

Európska Komisia dnes uverejnila správu o vývoji situácie na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami a vykonávaní balíka predpisov týkajúcich sa mlieka z roku 2012. Opisuje prevažne pozitívny výhľad pre trh s mliekom a mliečnymi výrobkami a hodnotí vykonávanie ustanovení a možností balíka predpisov týkajúcich sa mlieka. Načrtáva ďalšie otázky, ktoré by sa mali …

Viac ... »
Consent choices