Pelz
Ildikó Gáll-Pelcz, členka EDA zodpovedná za tento audit. PHOTO: © European Union-EP.

Audítori: Je zodpovednosťou Komisie, aby účinne chránila výrobcov z EÚ pred nekalou súťažou

Európsky dvor audítorov vykonáva audit s cieľom posúdiť, nakoľko úspešná bola Európska komisia v presadzovaní politiky ochrany obchodu EÚ. Audítori konkrétne preskúmajú, či rozhodnutia týkajúce sa nástrojov na ochranu obchodu sú primerané a či opatrenia EÚ vedú k náležitému a efektívnemu vykonávaniu.

Svojou účasťou vo Svetovej obchodnej organizácii je EÚ viazaná mať otvorený a na pravidlách založený systém obchodovania. Postupy, ktoré nie sú v súlade s medzinárodnými pravidlami, napríklad dumping (vývozné ceny nižšie než domáce ceny) a subvencovanie (neodôvodnená štátna podpora pre vývozné výrobky), možno sankcionovať. Nástroje na ochranu obchodu umožňujú Európskej komisii reagovať na takúto nekalú súťaž.

Audítori uverejnili podkladový dokument k auditu nástrojov EÚ na ochranu obchodu. Podkladové dokumenty k auditom poskytujú informácie o aktuálnej audítorskej úlohe. Slúžia ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o danú politiku alebo programy, ktoré sú predmetom auditu.

„Otvorený trh vytvára možnosti pre európske spoločnosti. Potrebuje mať však aj zavedené nástroje na reagovanie na nezákonné postupy,” povedala Ildikó Gáll-Pelcz, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za tento audit. „Je zodpovednosťou Európskej komisie, aby účinne chránila výrobcov z EÚ pred nekalou súťažou.”

Opatrenia na ochranu obchodu majú zvyčajne podobu ciel navyše s cieľom kompenzovať straty priemyslu EÚ v dôsledku nekalých praktík. V rokoch 2013 až 2017 sa v EÚ uplatňovalo 142 antidumpingových alebo antisubvenčných opatrení. Dve tretiny z nich sa týkali Číny. Vo väčšine 2 SK prípadov sú tieto opatrenia zamerané skôr na priemyselné (kovy a chemikálie) než na spotrebiteľské výrobky s pozoruhodnou výnimkou bicyklov (elektrických aj štandardných).

Viac..  ECB: Výhľad sektora obytných nehnuteľností v eurozóne je relatívne pozitívny

V rámci auditu sa posúdi, či bola Európska komisia úspešná v presadzovaní politiky ochrany obchodu EÚ. Audítori konkrétne preskúmajú, či Generálne riaditeľstvo Komisie pre obchod:

  •  zabezpečuje efektívny proces uplatňovania nástrojov na ochranu obchodu;
  •  prijíma náležité rozhodnutia týkajúce sa nástrojov na ochranu obchodu;
  •  naplno využíva svoje prostriedky na zabezpečenie účinnosti nástrojov na ochranu obchodu
  •  je primerane vybavené na zabezpečenie náležitého uplatňovania nástrojov na ochranu
    obchodu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices