Značký archívu: vysokokvalitné potraviny

EK víta dohodu o posilnení ochrany vysokokvalitných potravinových výrobkov a nápojov

vino

Európska komisia víta politickú dohodu o preskúmaní a posilnení systému zemepisných označení vína, liehovín a poľnohospodárskych výrobkov, ktorú dnes dosiahla s Európskym parlamentom a Radou. Nové nariadenie vytvorí základ pre intenzívnejšie zavádzanie zemepisných označení v celej Únii a bude zárukou vyššej úrovne ochrany, a to predovšetkým v online svete. Pomôže …

Viac ... »
Consent choices