Značký archívu: Yves Zlotowski

Rusko stráca dôveru investorov

Súčasné napätie na Ukrajine má dopad na ruskú ekonomiku, no ako upozorňuje hlavný ekonóm Coface Yves Zlotowski, pokles ekonomiky má aj hlbšie korene. Najväčšie riziko pre Rusko preto vidí v dlhodobej stagnácii a klesajúcich investíciách. Zraniteľnosť vonkajšej finančnej situácie Ruska vidieť na zmene salda bežného účtu. Navonok sa táto pozícia zdá …

Viac ... »
Consent choices