Značký archívu: zákon o rodnom čísle

Transrodoví ľudia protestujú proti novele zákona o rodnom čísle, je v rozpore s rozhodnutiami ESĽP

LGBTI

Transrodoví ľudia protestujú proti novele zákona o rodnom čísle. Prax, ktorú by udávala novela zákona, by bola v priamom rozpore so štandardmi medicínskej tranzície, ale aj s rozhodnutiami ESĽP a usmerneniami Svetovej zdravotníckej organizácie. Uvádzajú to v spoločnom stanovisku Občianske združenie Saplinq a poradenské centru Prizma Košice, ktoré sa špecializujú …

Viac ... »
Consent choices