Značký archívu: ženy

Žitňanská o rodovej rovnosti: Zasahuje sa do politík, ktoré sú v kompetencii každého štátu

Nová stratégia rodovej rovnosti EÚ na obdobie po roku 2015 by mala jasne zadefinovať konkrétne ciele a praktické opatrenia a zabezpečiť ich efektívny monitoring, aby bolo možné dosiahnuť skutočný pokrok v boji proti diskriminácii na základe pohlavia na trhu práce, v systéme vzdelávania a pri prijímaní rozhodnutí. Vyplýva to z …

Viac ... »

Najspokojnejšie ženy sú na Islande

V nedeľu sme oslávili Medzinárodný deň žien. Za ten v roku 1975 Organizácia spojených národov oficiálne uznala 8. marec. „Pre jednu skupinu dôvod na obdarovanie nežnejšieho pohlavia, pre inú zase dôvod na pohoršovanie sa. V spoločnosti je tento sviatok vnímaný rozporuplne“, uviedol analytický tím Poštovej banky. V čase komunizmu bol …

Viac ... »

M. Flašíková Beňová: Ženy nemôžu byť trestané za to, že sú matkami

beňová

Zastavenie revízie smernice o materskej dovolenke a jej pravdepodobné stiahnutie z legislatívneho procesu je v rozpore s podporou rodovej rovnosti. Európska komisia (EK) si zvolila spiatočnícky prístup ohrozujúci práva žien v rámci Európskej únie (EÚ). Navrhované predĺženie materskej dovolenky zo 14 na 20 týždňov by totiž znamenalo výraznejšiu ochranu pracujúcich matiek. Je tiež jedným z účinných opatrení, …

Viac ... »

Multifunkčné ženy nepotrebujú kvóty z Bruselu! Stačí milujúci partner

Európska únia sa snaží rôznymi kvótami zmeniť postavenie žien v spoločnosti. Slovenky to však podľa posledných prieskumov vidia úplne inak. Mnohé by urazilo byť na pozícii len pre naplnenie kvót. Ešte stále sa nájde dosť Sloveniek, ktoré tvrdia, že potrebujú podporu rodiny a zamestnávateľa, od okolia žiadajú pochopenie a povzbudenie. …

Viac ... »

Dôchodky podľa Záborskej nezohľadňujú „neviditeľnú“ prácu žien

Pod pojmom práca si väčšina ľudí predstaví činnosť, ktorú musíme vykonať, aby sme za ňu dostali peniaze. Ako teda označiť prácu, za ktorú nám nikto nezaplatí? Reč je o tzv. neviditeľnej práci. Vykonávajú ju väčšinou ženy v domácnosti alebo opatrovatelia. Starostlivosť o deti, udržiavanie domácnosti, a pod. sú nenahraditeľnými činnosťami, ktoré stoja veľa času …

Viac ... »
Consent choices