Poslancom leží na srdci nedostatok žien vo vede a technike

Je nesmierne dôležite, aby sme ženám pomohli prekonávať bariéry, ktoré im bránia v kariére v oblasti vedy a techniky. Uvádza sa to v správe, ktorú dnes prijal výbor pre práva žien. V Európe je čoraz viac vysokoškolských študentiek, no vo vedecko-technických odboroch doteraz nie sú dostatočne zastúpené. Správa, ktorú pripravila poslankyňa Elissavet Vozemberg (EĽS, Grécko) predkladá aj návrhy proti tzv. „sklenenému stropu,“ s ktorým sa počas svojej kariéry stretlo už mnoho žien.

V Európe ženy v súčasnosti predstavujú len 33% výskumníkov a 20% univerzitných profesorov. Na čele vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií ich stojí len 15,5%.

„Moja správa hovorí o ďalších krokoch na prekonávanie skleneného stropu. Zdôrazňuje dôležitosť toho, aby bola pri nábore pracovníkov zachovaná absolútna spravodlivosť. Pojednáva i o odstraňovaní stereotypov a predsudkov voči ženám a rieši nedostatočné zastúpenie žien v oblasti vedy, techniky, inžinierstva a matematiky,“ vysvetľuje spravodajkyňa Elissavet Vozemberg (EĽS, Grécko.)

Hlavné požiadavky

Správa navrhuje posúdiť vytvorenie plánov rodovej rovnosti v oblastiach ako veda, technika alebo vysokoškolské vzdelávanie, ktoré by boli podmienkou na získavanie verejných financií.

Viac..  Ministri vnútra EÚ sa dohodli zlepšiť podporu a uznávanie pre obete terorizmu

Spomínajú sa tu i informačné kampane, ktoré by mali dievčatám a ženám pripomínať, že aj ony môžu študovať a pracovať vo všetkých oblastiach, pričom špeciálny dôraz by sa kládol na inžinierstvo a techniku.

Dokument odporúča i vytváranie sietí medzi vedkyňami na národnej, regionálnej u európskej úrovni a vyzýva k vytvoreniu programov, ktoré by ženy aktívne povzbudzovali k tomu, aby vo svojej kariére pokračovali i po materskej alebo rodičovskej dovolenke.

O ram

Odporúčame pozrieť

Štáty EÚ sa zhodi na pozícii k ratifikácii Dohovoru o násilí a obťažovaní

Členské krajiny EÚ (Rada EÚ) v pondelok v Bruseli prijali svoju pozíciu k návrhu rozhodnutia, …

Consent choices