Vystúpenia europoslancov

Monika Smolková – Európa pre občanov mala úspech aj v slovenskom mestečku Medzev (marec 2017)

 

 

Anna Záborská – Smernica o rovnosti príležitostí vo veciach zamestnania medzi mužmi a ženami už 11 rokov stagnuje (marec 2017)

 

 

Monika Smolková – V období rastúceho euroskepticizmu spájajú kultúra, história a spoločné hodnoty európske krajiny (marec 2017)

 

 

Anna Záborská – Vývoj nových liekov musí EÚ podporovať od legislatívnych až po finančné mechanizmy (marec 2017)

 

 

Monika Smolková – O využití eurofondov na Slovensku rozhodovali kompetentní ľudia (február 2017)

 

 

Anna Záborská – Rozvojová pomoc EÚ sa musí zamerať na skutočné príčiny chudoby ako zlé vládnutie, nedostatok vzdelania a násilie (február 2017)

 

 

Anna Záborská – V boji proti násiliu na ženách neriešime problém diskriminácie žien voči mužom zo strany štátu (november 2016)

 

 

Anna Záborská – Štát, ktorý nerešpektuje dôstojnosť človeka nemôže byť dôveryhodným partnerom (november 2016)

 

 

Anna Záborská – Narýchlo pozliepané kompromisy spôsobili väčšinu problémov Európy. Doprajme si čas (november 2016)

 

 

Vladimír Maňka – Bez pomoci Afrike vytvoriť pracovné miesta nedokážeme vyriešiť dôvody migrácie (november 2016)

 

 

Anna Záborská – Nevymýšľajme nové štruktúry, správy a komisie, ktoré prinesú len viac papierov a prázdne reči (október 2016)

 

 

Vladimír Maňka – Verím, že projekt podpory mladých bude naďalej fungovať. Zamestnanosť je naša najväčšia priorita (október 2016)

 

 

Richard Sulík – Európska komisia ignoruje dlhovú politiku ECB (október 2016)

 

 

Vladimír Maňka – Musíme si priznať chyby, napraviť ich a ponúknuť ľuďom najlepšie riešenie (júl 2016)

 

 

Anna Záborská – Aj zatiaľ nenarodený život má mať absolútnu hodnotu (júl 2016)

 

 

Vladimír Maňka – EÚ akútne potrebuje investície s vysokou pridanou hodnotou (júl 2016) 

 

 

Anna Záborská –  Náhradné materstvo spĺňa charakteristiky obchodovania s ľuďmi (júl 2016)

 

 

Anna Záborská – Nízka pôrodnosť a demografická kríza budú mať za následok úpadok hospodárstva (júl 2016)

 

 

Pál Csáky – Nie je čas na kritizovanie ale na predkladanie riešení aj v mene V4 (júl 2016)

 

 

Anna Záborská – Pre mladý štát ako Slovensko je predsedanie v Rade EÚ veľkou výzvou (júl 2016)

 

 

Richard Sulík – Smernica o legálnych zbraniach v boji proti terorizmu nepomôže (jún 2016)

)

 

 

Pál Csáky – Cezhraničné uznávanie verejných listín by sa malo uľahčiť (jún 2016)

 

 

Richard Sulík – Politické elity Európu nechránia, robia ju závislou od iných krajín (jún 2016)

 

 

Anna Záborská – Potrat nie je prevenciou pred AIDS. Tehotné matky potrebujú lieky už počas tehotenstva (jún 2016)

 

 

Monika Smolková – Aj vďaka politike súdržnosti sa v horských oblastiach podarí zastaviť migráciu obyvateľstva (máj 2016)

 

 

Richard Sulík – Akékoľvek pokuty za neodobratých migrantov plne ignorujú vôľu občanov (máj 2016)

 

 

Vladimír Maňka – Verím, že budúce rozpočty Parlamentu budeme zostavovať na základe skutočných potrieb jednotlivých položiek (apríl 2016)

 

 

Richard Sulík – Ak členská krajina nie je ochotná chrániť spoločné hranice, tak musí Schengen opustiť (apríl 2016)

 

 

Anna Záborská – Ak Komisia a Parlamentu nezačnú brať vážne námietky zdola, natrvalo otrávia formalizmom celý európsky projekt (apríl 2016)

 

 

Richard Sulík – Pán Pitella, nemá Únia rešpektovať vôľu občanov krajín, ktoré nechcú prijímať utečencov? (apríl 2016)

 

 

Anna Záborská – Nepodporujem správu o kvótach na základe sociálneho pokroku (apríl 2016)

 

 

Anna Záborská – Ženy – utečenkyne sa stali rukojemníčkami v ideologickom zápase o hodnotu života (marec 2016)

Consent choices