Vystúpenia europoslancov

Pál Csáky – Smernica o pravidlách súdenia detí (marec 2016)

 

 

Vladimír Maňka – Európa by mala zvážiť aj iné financovanie ako cez Fond pre strategické investície (marec 2016)

 

 

Anna Záborská – Zmena stravovacích návykov patrí do sféry starostlivosti o verejné zdravie (marec 2016)

 

 

Richard Sulík – Správa ECB o raste EÚ je čistá schizofrénia (február 2016)

 

 

Anna Záborská – Utrpenie kresťanov v Iraku a v Sýrii by malo byť označené za genocídu (február 2016)

 

 

Anna Záborská – Útoky na dôstojnosť žien by mali byť klasifikované ako závažné bez ohľadu na pôvod a status páchateľa (február 2016)

 

 

Richard Sulík – Euro je pre Nemecko príliš lacné, pre Grécko pridrahé (február 2016)

 

 

Anna Záborská – Rozdielne výšky platov medzi mužmi a ženami sú symptómami pokrytectva našej spoločnosti (február 2016)

 

 

Pál Csáky –  Štrajkujúci na Slovensku upozorňujú aj na to, že Západ preberá lekárov v rámci odlivu mozgov (február 2016)

 

 

Anna Záborská – Pri endokrínnych disruptoroch treba mať na zreteli hlavne zdravie ľudí (február 2016)

 

 

Pál Csáky – Občania nevedia o svojom práve na petície (január 2016)

 

 

Anna Záborská – Medzinárodný trestný tribunál by sa mal zaoberať skutkami Islamského štátu (január 2016)

 

 

Anna Záborská – Kultúrna rozmanitosť Európy je naším spoločným bohatstvom (január 2016)

 

 

Anna Záborská – Nie je dôležité či v Kolíne útočili imigranti alebo občania EÚ. Ich konanie je neospravedlniteľné (január 2016)

 

 

Richard Sulík – Komisia ľuďom kradne slobodu a teroristom uľahčuje ich aktivity (november 2015)

 

 

Pál Csáky – Únia a členské štáty sú na seba odkázané v boji proti terorizmu (november 2015)

 

 

Vladimír Maňka – Pozitíva a negatíva rozpočtu EÚ na roku 2016 (november 2015)

 

 

Pál Csáky – Ak proti terorizmu nič nepodnikneme, občania prestanú veriť v Európsku úniu (november 2015)

 

 

Richard Sulík – Európska komisia bojuje proti niečomu, čo zároveň podporuje (október 2015)

 

 

Vladimír Maňka – Ak chceme naštartovať Európu, potrebujeme Junckerov investičný plán (október 2015)

 

 

Richard Sulík – Stratégia Európa 2020 zlyhala. Navrhujem, odpustite si celú stratégiu, venujte sa dôležitejším veciam (október 2015)

 

 

Pál Csáky – Je dôležité, aby naši občania cítili možnosť ovplyvniť európske inštitúcie (október 2015)

 

 

Anna Záborská – Spôsob akým Komisia zmietla zo stola „One of us“ zostáva pre mňa i občanov sklamaním (október 2015)

 

 

Anna Záborská – Parlament by mal v otázke utečencov počkať na dohodu členských štátov (september 2015)

 

 

Anna Záborská – Odmietanie ideologického zásahu do práv rodičov na výchovu detí (september 2015)

 

 

Monika Smolková – Mestská agenda by mala byť spoločnou snahou Komisie, členských štátov a ďalších zainteresovaných (september 2015)

Pál Csáky – Migračná kríza sa nedá doriešiť len na území EÚ (september 2015)

 

 

Anna Záborská – Posilnenie rodinného podnikania pomôže zvýšiť zamestnanosť (september 2015)

 

 

Anna Záborská – Štáty ako Sudán vedú vojnu proti kresťanstvu a kresťanom (júl 2015)

 

 

Richard Sulík – TTIP by malo garantovať autonómiu daňovej politiky (júl 2015)

 

 

Vladimír Maňka – Najviac energie spotrebujeme na vykurovanie a chladenie, preto by sme mali investovať práve do energií (jún 2015)

 

 

Anna Záborská – Rodová rovnosť (jún 2015)

 

 

Anna Záborská – Je potrebné dôsledne trvať na ukončení praxe detských sobášov aj za cenu krátenia oficiálnej rozvojovej pomoci (máj 2015)

 

 

Monika Smolková – Výročie konca 2. sv. vojny sme mali využiť a poukázať na to, že vojny majú iba mŕtvych hrdinov (máj 2015)

 

 

Anna Záborská – EÚ by mala s Macedónskom urýchlene zahájiť rokovania o vstupe (máj 2015)

 

 

Anna Záborská – Financovanie reprodukčných práv a potratov nie sú podmienky pre odstránenie chudoby (máj 2015)

 

 

Pál Csáky – Sándor Lámfalussy minulý týždeň zomrel. Bol jednou z výnimočných osobností Maďarska (máj 2015)

 

 

Anna Záborská – Na upratovaní v nemocniciach by sa nemalo šetriť (máj 2015)

 

 

Anna Záborská – Nie som si istá či najviac ohrozenou skupinou sú mladí ľudia. Skôr sú to starší, ktorých po prepustení už nikto nezamestná (apríl 2015)

 

 

Richard Sulík – Najlepším príkladom plytvania peniazmi európskych daňovníkov je Európsky dvor audítorov (apríl 2015)

 

 

Vladimír Maňka – Úniu stoja otázky poslancov každý mesiac milióny eur (apríl 2015)

 

 

Anna Záborská – Potrebné je podporovať prepojenia európskych vzdelávacích programov a prostriedkov (apríl 2015)

 

 

Ivan Štefanec – Zákon o minimálnej mzde v Nemecku sa stáva obchodnou železnou oponou medzi Západom a Východom (apríl 2015)

 

 

Anna Záborská – Zo Slovenska by sa do iných krajín mala rozšíriť trestnoprávna zodpovednosť popierania genocídy v Arménsku (apríl 2015)

 

 

Richard Sulík – Je potrebné vytvorenie systému, ktorý umožní vystúpenie z eurozóny (marec 2015)

 

 

Monika Smolková – Finančnú pomoc pre Ukrajinu schvaľujem, no treba ju kontrolovať (marec 2015)

 

 

Richard Sulík – Nemecko zneužíva minimálnu mzdu na nekorektné uzavretie svojho trhu (marec 2015)

 

 

Monika Smolková – Spolupráca s rómskou komunitou sa stále zlepšuje (marec 2015)

 

 

Anna Záborská – Život a dôstojnosť ľudí by sme mali chrániť za každých okolností (marec 2015)

 

 

Anna Záborská – Islamský štát pácha genocídu hlavne na sýrskych a irackých kresťanoch (marec 2015)

 

 

Monika Smolková – Čierna Hora patrí do EÚ, musí však splniť viacero výziev ako je transparentnosť verejnej správy či odstránenie korupcie (marec 2015)

 

 

Vladimír Maňka- Európsky rozpočet čelí viacerým problémom (marec 2015)

 

 

Ivan Štefanec- Cyklodoprava si zaslúži väčšiu pozornosť a podporu Európy (február 2015)

 

 

Richard Sulík- Grécko môže obrať Úniu o ďalšie miliardy (február 2015)

 

 

Anna Záborská – Komisia by mala vytvoriť osvetovú kampaň proti detskej pornografii na internete (február 2015)

 

 

Anna Záborská – K Haagskemu dovoru o aspektoch medzinárodných únosov pristúpil Gabon (február 2015)

 

 

Anna Záborská – V otázke ženskej obriezky sme sa ani po rokoch boja ďaleko nedostali (február 2015)

 

 

Anna Záborská – Je potrebná rovnováha medzi potrebami farmaceutických spoločností a zdravím človeka (február 2015)

 

 

Richard Sulík – Na zrušenie gréckeho dlhu doplatí nielen Nemecko, ale aj Slovensko a ostatné krajiny (február 2015)

 

 

Anna Záborská – Ukrajina – opakuje sa situácia ako keď Hitler napadol Poľsko, Európa v riešení nie je jednotná (február 2015)

 

 

Richard Sulík – Investovať miliardu eur do tvorby pracovných miest je ilúzia, riešením je znížiť regulačnú záťaž pre podnikanie (február 2015)

 

 

Richard Sulík – Ukrajine má pomôcť MMF a nie Európska únia (január 2015)

 

 

Pál Csáky – Úlohy ombudsmanky v Únii spočívajú aj v obnovení dôvery občanov v EÚ (január 2015)

 

 

Richard Sulík – Junckerov 315 miliardový balíček je len marketing! (január 2015)

 

 

Anna Záborská – Európsky parlament dáva v otázke geneticky modifikovaných potravín právo voľby (január 2015)

 

 

Jana Žitňanská – V Mauritánii aj dnes žijú otroci. Nie je možné tolerovať takúto situáciu (december 2014)

 

 

Jana Žitňanská – Nie je dostatok financií pre Svetový potravinový program sýrskym utečencom (december 2014)

 

 

Branislav Škripek – Prečo hlasoval proti uznaniu štátnej suverenity Palestíny (december 2014)

 

 

Ivan Štefanec – Prioritné témy rozvoja Únie v rozpočte na rok 2015 (december 2014)

 

 

Vladimír Maňka – Pri rokovaniach o rozpočte treba zmeniť pracovné metódy. Politiky členských krajín prinesú úspory (december 2014)

 

 

Ivan Štefanec- Hlavné priority budovania internetových sietí a digitálneho trhu do roku 2020 (december 2014)

 

 

Richard Sulík – Balíček legislatívnych aktov pre podporu rastu a stability EÚ neodstránil dlhy a nepriniesol žiadne sankcie (december 2014)

 

 

József Nagy – V boji proti pytliakom a ilegálnym chovom ohrozených zvierat by mala mať Únia zjednotený postoj k ochrane prírody (december 2014)

 

 

Ivan Štefanec – Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) (december 2014)

 

 

Monika Smolková – Odkaz EK: uznesenia a výzvy na riešenie globálnych klimatických problémov nestačia (november 2014)

 

 

Branislav Škripek – Prenasledovaná Asia Bibi má právo na podporu zo strany EÚ (november 2014)

 

 

Anna Záborská – Nedostatočná výživa v prvých troch rokoch veku dieťaťa ovplyvňuje jeho život (november 2014)

 

 

Anna Záborská – Štáty nerešpektujú práva rodičov vo vzťahu k vlastným deťom (november 2014)

 

 

Branislav Škripek – Počaté deti by mali mať svoje práva (november 2014)

 

 

Jana Žitňanská – Praktiky v detských domovoch pre zdravotne postihnuté deti (november 2014)

 

 

Vladimír Maňka – Na politickej a ekonomickej situácii v členských štátoch nesmie byť závislý rozpočet EÚ (november 2014)

 

 

Richard Sulík – Európske ciele sú v rozpore s hospodárskym rastom (november 2014)

 

 

Jana Žitňanská – Diskriminácia na Slovensku sa prejavuje najmä rôznym prístupom k vzdelávaniu a zamestnávaniu (november 2014)

 

 

Jana Žitňanská – Obete domáceho násilia pomoci príliš nedôverujú (november 2014)

 

 

Anna Záborská – Treba pokračovať v boji proti chudobe a chorobám (november 2014)

 

 

Ivan Štefanec – Tvorba európskej legislatívy by mala byť založená na tvorbe pracovných miest (november 2014)

 

 

Richard Sulík – Kam USA chceli doniesť demokraciu, tam doniesli chaos (október 2014)

 

 

Anna Záborská – V otázke trestu smrti by EÚ mala reagovať včas (október 2014)

 

 

Jana Žitňanská – Namiesto vyjadrenia ľútosti by mala únia konať (október 2014)

 

 

Ivan Štefanec – Upokojenie situácie na Ukrajine je kľúčové pre celú úniu (október 2014)

 

 

Branislav Škripek – Mali by sme verejnosti ukázať totožnosť členov Islamského štátu a označiť ich za zločincov (október 2014)

 

 

Vladimír Maňka – 26 miliárd eur nevyplatených faktúr podporuje nedôveru voči EÚ (október 2014)

 

 

Jana Žitňanská – Hong Kong pripomína Československo v 1989 (október 2014)

 

 

Richard Sulík – EÚ nechápe príčiny krízy (október 2014)

 

 

Jana Žitňanská – Ataky na misionárov sú prejavom zastrašovania (september 2014)

 

 

Branislav Škripek – Hamas chráni svoje rakety ľuďmi (september 2014)

 

 

Anna Záborská – To, čo vidíme v Iraku a Sýrii je genocída kresťanských spoločenstiev (september 2014)

 

 

Anna Záborská – Kríza okolo vypuknutia eboly je komplexná (september 2014)

 

 

Anna Záborská – Obeťami Islamského štátu sú kresťania (september 2014)

 

 

Branislav Škripek – Právo na kvalitnú liečbu a lieky majú všetci občania (september 2014)

 

 

Jana Žitňanská – Únia musí postupovať systémovejšie pri zamestnanosti mladých (september 2014)

 

 

Richard Sulík – Európa sa potrebuje posilniť v konkurencieschopnosti (september 2014)

 

 

József Nagy – Populistické vyhlásenia sú na úkor jednoty (september 2014)

 

 

Vladimír Maňka – Podniky musia platiť faktúry do 30 dní (júl 2014)

 

 

Anna Záborská – Prečo bol stiahnutý text smernice o materskej dovolenke? (júl 2014)

 

 

Branislav Škripek – Ako znížiť nezamestnanosť mladých? (júl 2014)

 

 

Jana Žitňanská – Je potrebné vytvárať vhodné podmienky pre prácu mladých (júl 2014)

 

 

Eduard Kukan – Ukrajina potrebuje našu podporu na medzinárodnej scéne (júl 2014)

 

 

Anna Záborská – Nezamestnanosť mladých vyrieši podpora rodinného podnikania (júl 2014)

 

 

Pál Csáky – Parlament by sa mal zamerať na historické a etnické menšiny (júl 2014)

Consent choices