Európska komisia: Dopyt po práci v zdravotníctve sa zvyšuje!

lekár doktor
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Zamestnanosť v zdravotníctve vzrástla v EÚ od roku 2008 až 2012 každoročne o takmer 2 %. Môže za to kombinácia účinkov starnutia populácie, vedeckého pokroku, či nové technológie. V roku 2012 sa v sektore zdravotníckej starostlivosti zamestnal takmer jeden milión ľudí! Hovorí o tom najnovší európsky monitor voľných pracovných miest (EVM), ktorý zverejnila Európska komisia.

Monitor však odráža celkový klesajúci dopyt na pracovnom trhu v EÚ: v poslednom štvrťroku 2012 klesol počet voľných pracovných miest v porovnaní s posledným štvrťrokom 2011 o 6 %. Počet osôb prijatých do zamestnania klesol v poslednom štvrťroku 2012 vo väčšine hlavných skupín zamestnaní, pričom v prípade „špecialistov“ ide o prvý pokles od druhého štvrťroku 2010 (o 5%). Profesie s najvyšším nárastom počtu zamestnancov po pracovníkoch v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti boli vývojári a analytici softvéru a aplikácií, odborní asistenti v administratíve, vedúci pracovníci v baníctve, výrobe a stavebníctve a učitelia na základných školách a v predškolských zariadeniach.

László Andor, komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, povedal: „Európsky monitor voľných pracovných miest umožňuje uchádzačom o zamestnanie identifikovať sektory, ktoré ponúkajú najlepšie vyhliadky na nájdenie zamestnania. Takisto pomáha orgánom verejnej moci investovať do odbornej prípravy, aby ľudia získali tie správne zručnosti, čím by sa predišlo nedostatku pracovnej sily. Najnovšia správa potvrdzuje, že zdravotnícka starostlivosť je jedným zo sektorov s najväčším potenciálom pre tvorbu pracovných miest, a teda aj sektorom, kde je nutné naliehavo investovať do odbornej prípravy.“

Osobná starostlivosť v sektore zdravotníckych služieb sa umiestnila na prvej priečke spomedzi najrýchlejšie rastúcich zamestnaní v období medzi prvým štvrťrokom 2011 a posledným štvrťrokom 2012. K 25 najrýchlejšie rastúcim profesiám patria tieto tri ďalšie zamestnania v oblasti zdravotníctva: špecialisti v ošetrovateľstve a pôrodníctve, technici v oblasti zdravotníctva a farmácie a ostatní špecialisti v zdravotníctve, napr. zubní lekári, farmaceuti, fyzioterapeuti. Zo strednodobého hľadiska sa zdajú byť najsľubnejšie pracovné vyhliadky pre špecialistov v ošetrovateľstve a pôrodníctve.

Viac..  Európsky parlament schválil zásadnú rozpočtovú podporu pre Ukrajinu a EÚ

V správe sa takisto zdôrazňuje, že niekoľko krajín bude zrejme musieť riešiť problém starnutia pracovnej sily v sektore zdravotníctva. Napríklad v Bulharsku a baltských štátoch má viac ako 40 % pracovnej sily v oblasti zdravotníckej starostlivosti 50 až 64 rokov, čo je výrazne vyšší podiel v porovnaní s priemerom EÚ.

Nárast v prijímaní personálu do zamestnania v sektore zdravotníckej starostlivosti je v protiklade so všeobecným vývojom premietnutým v európskom monitore voľných pracovných miest, podľa ktorého prijímanie pracovnej sily do zamestnania v EÚ-27 pokleslo medzi poslednými štvrťrokmi 2011 a 2012 približne o 4 %. Prijímanie pracovnej sily do zamestnania zaznamenalo pokles u väčšiny skupín zamestnaní a po prvýkrát od druhého štvrťroku 2010 kleslo aj prijímanie špecialistov. Zároveň sa prijímanie uchádzačov s terciárnym vzdelaním zvýšilo o 2 %, čo môže poukazovať na to, že viac špecialistov prijalo ponuku zamestnania pod úrovňou svojej kvalifikácie.

Potenciál rastu práce v oblasti dlhodobej starostlivosti bude ústrednou témou na konferencii pod názvom „Zvýšenie a skvalitnenie zamestnanosti v oblasti služieb domácej starostlivosti“,“ ktorú usporiada 12. septembra v Bruseli Európska nadácia pre zlepšenie životných a pracovných podmienok – Eurofound.

O red

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Európsky parlament schválil zásadnú rozpočtovú podporu pre Ukrajinu a EÚ

Europoslanci schválili dlhodobé financovanie pre Ukrajinu, platformu Strategické technológie pre Európu (STEP) a súvisiace zásadné …

Consent choices