Rešpektujte právo iných krajín na výber, nalieha EÚ na Rusko

putin
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Ruský tlak na bývalé sovietske republiky, aby upustili od plánov na zblíženie sa s Európskou úniou. Aj táto téma sa preberala na septembrovom plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Poslanci vyslali Rusku jasný odkaz: ex-sovietske krajiny majú právo vybrať si samé, aké chcú mať vzťahy s Úniou. Rešpektujte to!

Rusko by sa malo zmieriť s tým, že východní susedia EÚ sa možno rozhodnú vstúpiť do dohôd o pridružení. A musí upustiť od nátlaku, ktorý na bývalé sovietske republiky vyvíja – jasným príkladom sú nedávne obchodné sankcie voči Ukrajine a Moldavsku, či hrozby Arménsku.  Musí prestať odrádzať tieto krajiny od podpisu dohôd na očakávanom novembrovom summite vo Vilniuse.

Podľa poslancov Európskeho parlamentu Rusko vyvíja neprijateľný tlak nielen na tieto krajiny, ale aj na členov Únie. Musí začať rešpektovať zvrchovanosť a nezávislosť štátov, nezasahovať do ich vnútorných záležitostí a začať rešpektovať medzinárodné právo. Takzvané krajiny Východného partnerstva majú právo budovať si vzťahy s partnermi. Rusko by malo spolupracovať a konštruktívne prispievať k regionálnej ekonomickej  a politickej stabilite.

Poslanci tiež vyjadrili podporu krajinám Východného partnerstva a vyzvali ich, aby pokračovali v prípravách na summit a nepodľahli tlaku z Ruska, ktorý označili za otvorený a alarmujúci. Zhodli sa na tom, že  EÚ musí prevziať zodpovednosť za obranu týchto krajín. Európsku komisiu a Radu žiadajú, aby predložila konkrétne a účinné opatrenia na podporu.

Viac..  EÚ sa dohodla na prísnejších obmedzeniach dovozu ukrajinských výrobkov

Pripomeňme, že Ukrajina, Arménsko, Gruzínsko a Moldavsko možno na summite vo Vilniuse podpíšu alebo parafujú rôzne, napríklad obchodné dohody s EÚ. Rusko však práve v poslednom čase začalo robiť rôzne kroky – blokujú dovoz tovarov z Ukrajiny a Moldavska a uvaľujú na ne obchodné sankcie.  Arménsko nedávno oznámilo, že sa pripojí k ruskej colnej únii, ktorá je nezlučiteľná s dohodou o voľnom obchode s EÚ. Poslanci sú presvedčení o tom, že toto rozhodnutie vyplynulo iba z hrozieb zo strany Ruska.

O nin

Odporúčame pozrieť

Eurokomisia pozitívne zhodnotila Plán pre Ukrajinu, umožní to miliardové platby

Európska komisia (EK) v pondelok prijala návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady EÚ, ktorý pozitívne hodnotí Plán …

Consent choices