Aktualita: Vyšetrovanie Slovenska v Európskom parlamente pre dvojité občianstvo je uzavreté!

brusel rokovanie
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Brusel 19. septembra 2013 – Šetrenie Slovenskej republiky kvôli úprave dvojitého občianstva skončilo. Ukončenie vyšetrovacieho postupu Európskeho parlamentu proti Slovenskej republike na základe petičnej sťažnosti bývalého predsedu Najvyššieho súdu Maďarskej republiky Dr. Zoltána Lomniciho, presadil podpredseda poslaneckej frakcie EFD group, slovenský europoslanec za SNS, Jaroslav Paška.

Bývalý predseda Najvyššieho súdu Maďarskej republiky Dr. Zoltán Lomnici sa v svojej petičnej sťažnosti na Slovenskú republiku domáhal konania európskych inštitúcií, ktoré by donútilo Slovensko upraviť zákon o štátnom občianstve tak, aby slovenskí občania maďarskej národnosti mohli bez akýchkoľvek obmedzení prijímať aj maďarské občianstvo.

J. Paška, ktorý na porade koordinátorov Výboru EP pre petície zastupoval svoju politickú frakciu, sa v argumentácii proti petícii Dr. Zoltána Lomnicho oprel o rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva z júna tohto roku. Európsky súd v uvedenom rozsudku skonštatoval, že zmena slovenského zákona č. 40/1993, o štátnom občianstve, z roku 2010, ktorá zaviedla pravidlo, že občanovi SR prijatím občianstva iného štátu súčasne zaniká občianstvo SR, nijako neobmedzila ľudské práva dotknutých osôb.

Viac..  Eurokomisia odporučila otvoriť prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom

Požiadavku slovenského europoslanca na ukončenie monitorovania a šetrenia Slovenska po tomto zdôvodnení podporili reprezentanti dvoch najsilnejších poslaneckých skupín, Peter Jahr z EPP a Victor Bostinaru z SaD. Žiadna z ďalších frakcií EP voči návrhu a argumentácii J. Pašku nevzniesla námietky a jeho žiadosť bola konsenzom zástupcov všetkých politických skupín Európskeho parlamentu vo výbore PETI prijatá.

Druhá petičná sťažnosť maďarského občana Imre JUHÁSZ-a, požadujúca vyšetrovanie Slovenskej republiky pre spojitosť uznesenia NR SR č. 533, s Benešovými dekrétmi ostáva zatiaľ otvorená.

O red

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pripravuje návrh správy týkajúci sa nariadenia …

Consent choices