Európska únia dnes oslavuje. Spoločné hranice sa oplatili

ruky podanie ruk
PHOTO: Flickr.

Cezhraničné, nadnárodné a medziregionálne projekty a programy v rámci regionálnej politiky EÚ a najmä to, aká je ich hodnota pre obce, regióny a členské štáty, patrí medzi ústredné témy tohto týždňa. Kampaň prichádza v kritickom okamihu – pred 21. septembrom, Dňom európskej spolupráce.

Európska územná spolupráca je pomerne malou časťou regionálnej politiky EÚ. Ak však Európsky parlament a Rada schvália súčasnú dohodu o financovaní regionálnej politiky v rokoch 2014 – 2020, jej rozpočet sa zvýši na 8,9 miliardy EUR.  Podľa novej reformy regionálnej politiky, nachádzajúcej sa v poslednom štádiu rokovania, budú programy Európskej územnej spolupráce viac zamerané na investície, ktoré vytvárajú ideálne podmienky pre budúci rast.

Komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn uviedol: „Tieto programy a projekty spolupráce zbližujú európskych občanov, umožňujú novým myšlienkam prekračovať hranice a vďaka nim nachádzame riešenia pre spoločné problémy. Máme stovky projektov Európskej územnej spolupráce v regiónoch EÚ a jej členských štátoch, ako aj v niektorých susedných regiónoch mimo EÚ. Aktívne sa podieľajú na zvyšovaní kvality každodenného života európskych občanov v rozličných krajinách, a to tvorbou pracovných miest, ochranou životného prostredia, zlepšovaním služieb zdravotnej starostlivosti a investíciami do dopravy a energetickej infraštruktúry. Dúfam, že navrhovaná výška finančných prostriedkov bude schválená v záujme podpory užitočnej práce na týchto projektoch a zabezpečenia jej hnacej sily do budúcnosti.“

Viac..  Komisia bilancuje hlavné úspechy v oblasti migrácie a azylu

Mnohé z programov EÚ tento týždeň, najmä 21. septembra a počas okolitých dní, spoja sily a predstavia výsledky a prínosy medziregionálnej a cezhraničnej spolupráce. Už samotný rozsah Európskej územnej spolupráce je dobrým výsledkom. Siaha od projektov v rámci obcí, ktoré združujú ľudí v Severnom Írsku s obyvateľmi hraničných území Írska, cez spoločné aktivity prepájajúce napríklad rakúske a slovinské samosprávy až po rozsiahle dopravné a environmentálne stratégie, ktoré spájajú členské štáty EÚ s regiónmi povedzme na Balkáne. Už druhý rok sa vo viac ako 30 krajinách uskutoční vyše 100 podujatí s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o pozitívnom vplyve spolupráce prostredníctvom regionálnej politiky EÚ.

O red

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: Čo považujem za najväčšie úspechy Európskeho parlamentu počas tohto mandátu

Blížia sa eurovoľby a niektorí sa ma pýtate, čo považujem za najväčšie úspechy Európskeho parlamentu …

Consent choices