európsky parlament
PHOTO: redakcia/dub.

Rozpočet na rok 2014: EP zamietol škrty v oblasti výskumu a zamestnanosti

európsky parlament
PHOTO: redakcia/dub.

Európsky parlament v stredajšom hlasovaní zvrátil návrhy Rady na škrty v investíciách do výskumu a tvorby pracovných miest v roku 2014. Poslanci tiež zamietli škrty v medzinárodnej politike, najmä v oblasti humanitárnej pomoci krajinám Blízkeho východu a sýrskym utečencom a navýšili rozpočet agentúry pre kontrolu vonkajších hraníc Frontex.

Pozíciu EP podporilo 480 poslancov,119 bolo proti a 86 sa zdržalo.

Parlament navrhuje rozpočet na rok 2014 vo výške 142,6 miliárd EUR v záväzkoch a 136,1 miliárd EUR v platbách. Ide o zníženie oproti rozpočtu na tento rok o 8,1 miliardy EUR (záväzky) a o 4,3 miliardy v platbách. Rada už skôr návrh Komisie znížila o 240 miliónov EUR záväzkoch a o 1,06 miliardy v platbách na celkových 141,8 miliárd v záväzkoch a 134,8 miliárd v platbách

Nesiahajte na kľúčové oblasti pre hospodárske oživenie

V oblastiach, ktoré poslanci považujú za kľúčové pre naštartovanie ekonomiky, ako je digitálna agenda, výskum, podnikanie a opatrenia pre zamestnanosť (najmä mladých), Parlament nasledoval odporúčanie rozpočtového výboru a zamietol škrty v platbách vo výške 629 miliónov EUR navrhovaných v júli Radou. Zároveň chce rozpočet navýšiť o dodatočných 34 miliónov EUR.

Utečenci

V oblasti pomoci krajinám Blízkeho východu a utečencom poslanci hlasovali za obnovenie 250 miliónov EUR, ktoré navrhla Komisia a navýšenie tejto čiastky o ďalších 50 miliónov EUR. Poslanci tiež hlasovali za navýšenie prostriedkov na humanitárnu pomoc, najmä s ohľadom na situáciu v Sýrii.

Spravodajkyňa pre rozpočet Anne Jensen (ALDE, DK) zdôraznila, že rozpočet pre utečencov na Blízkom východe musí zodpovedať skutočným potrebám. „EÚ musí dodržať svoje sľuby a povinnosti. Verím, že všetci chápu vážnosť situácie a to, že v tejto oblasti treba humanitárnu pomoc.“

Obrovský balík na rokovania

Predseda rozpočtového výboru Alain Lamassoure (EĽS, FR) upozornil na mnohé otvorené rozpočtové otázky: „Máme pred sebou rokovania o obrovskom balíku, vrátane opravných rozpočtov na rok 2013, rozpočtu na rok 2014 a  Viacročného finančného rámca (VFR) 2014 – 2020. Parlament sa tento týždeň zachoval zodpovedne, keď urýchľuje schvaľovanie opravného rozpočtu č. 6, ktorý je nevyhnutný, aby Komisia mohla zaplatiť faktúry od budúceho mesiaca. Všetci, Rada, Komisia aj Parlament, musíme konať zodpovedne v  náročných rokovaniach, ktoré nás čakajú. Ale jedna vec musí byť jasná: Parlament nedovolí, aby sa deficity prenášali do budúceho roka.“

Viac..  Eurobarometer ukazuje pozitívne vnímanie hospodárstva a kvality života v regiónoch EÚ

Po hlasovaní pléna EP budú mať Rada a Parlament 21 dní na to, aby sa v rámci „zmierovacieho konania“ dohodli. Ak príde k dohode, bude o nej plénum hlasovať na novembrovom zasadnutí.

Parlament zároveň čaká, kým Rada schváli opravný rozpočet č. 8 (vo výške 3,9 miliardy EUR). Ten je potrebný na pokrytie minuloročného deficitu a jeho schválenie Radou je pre Parlament podmienkou, aby poslanci posvätili dlhodobý rozpočet na obdobie 2014-2020. Dohoda je tiež potrebná o ďalšom opravnom rozpočte (č.9), ktorý by mal pokryť pomoc Nemecku, Rakúsku a Českej republike s následkami tohtoročných povodní a Rumunsku s následkami sucha.

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices