V EÚ operuje 4000 zločineckých organizácií. Manipulácia športových zápasov má byť trestným činom

mafia
PHOTO: Flickr.

Európsky parlament vo svojom akčnom pláne EÚ na obdobie 2014-2019 navrhol opatrenia na boj proti organizovanému zločinu, korupcii a praniu špinavých peňazí. Čelné postavenie v nich zaujíma zabavenie finančných aktív organizovaného zločinu a zakročenie proti jeho zdrojom príjmov. Odhaduje sa, že v EÚ operuje asi 4000 medzinárodných zločineckých organizácií.

„Náklady existencie mafie, ktoré sa ťažko odhadujú, sa pohybujú medzi 4 a 5 percentuálnymi bodmi HDP pre samotnú EÚ,“ uviedol spravodajca EP Salvatore  Iacolino (EĽS, IT). Uznesenie, za ktoré hlasovalo 526 poslancov (25 bolo proti a 86 sa zdržalo), predstavuje podľa neho „zoznam konkrétnych krokov, ktoré by mali byť realizované v priebehu nasledujúceho volebného obdobia. Ide o spoločnú úlohu pre trestné systémy,“ dodal.

Podľa údajov Europolu sa počet medzinárodných zločineckých organizácií pôsobiacich v EÚ v roku 2013 odhadoval na 3600, pričom 70% má členov z rôznych krajín.

Ochrana financií v EÚ

Podľa poslancov by hospodárske subjekty právoplatne odsúdené za organizovanú trestnú činnosť, korupciu alebo pranie peňazí mali byť v celej EÚ vylúčené z účasti na verejných zakázkach. Právoplatne odsúdené osoby by sa nemohli uchádzať o verejnú funkciu alebo ju zastávať.

Poslanci v uznesení zopakovali svoju dlhodobú žiadosť na zriadenie úradu európskeho verejného žalobcu, ktorý by koordinoval národné vyšetrovanie a bojoval so zločinmi proti finančným záujmom EÚ. Úrad by mal byť vybavený nevyhnutnými ľudskými a finančnými zdrojmi, zdôraznili poslanci.

Podľa Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) predstavujú príjmy z nezákonnej činnosti na celosvetovej úrovni približne 3,6% celosvetového HDP. Komisia odhaduje, že škody spôsobené korupciou predstavujú len v Únii približne 120 miliárd eúr ročne, teda 1,1% HDP EÚ.

Zakročiť proti zločinu

Za účelom ochrany finančných záujmov EÚ je kľúčové zakročiť účinnejšie proti aktívam organizovaného zločinu, uvádzajú poslanci a vyzývajú na zrušenie bankového tajomstva a odstránenie daňových rajov v EÚ. Tiež navrhujú, aby bol majetok zabavený z trestnej činnosti využívaný na sociálne ciele.

Zastaviť obchodovanie s ľuďmi

Poslanci s cieľom zastaviť obchodovanie s ľuďmi a nútenú prácu požadujú prísnejšie tresty pre osoby, ktoré sú zapletené do obchodu s ľuďmi a lepšiu ochranu ich obetí. Boj proti nútenej práci by sa mal podľa nich zamerať na miesta, kde sa využíva lacná pracovná sila.

Viac..  Európska komisia upozorňuje na riziko hladomoru v Pásme Gazy

Obchodovanie s ľuďmi prináša každoročné zisky v odhadovanej výške 25 miliárd eúr a týka sa všetkých členských krajín EÚ. Medzinárodné organizácie práce odhadujú celkový počet osôb nútených k práci v EÚ na 880 000, z nich 270 000 sú obete sexuálneho vykorisťovania.

Trestné činy súvisiace s mafiou

Podľa Parlamentu je kľúčové prijať rozhodnutie o jednotnej právnej definícii organizovanej trestnej činnosti, vrátane trestného činu účasti v organizácii mafiánskeho typu.

Manipulácia s výsledkami zápasov a kupovanie hlasov

Poslanci požadujú, aby sa manipulácia športových zápasov stala trestným činom so zodpovedajúcim postihom. Podobne by sa trestným činom malo stať aj kupovanie hlasov a to aj v prípade, že prospech z neho je nehmotný.

Doplňujúce informácie

V stredu schválené uznesenie stanovuje akčný plán pre budúci Parlament, Komisiu a Radu, ktorého naplnenie by EÚ umožnilo bojovať proti organizovanému zločinu  na medzinárodnej, európskej a národnej úrovni. Uznesenie bolo pripravené Zvláštnym výborom pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie peňazí, ktorý bol zriadený v marci 2012, aby posúdil dopad mafiánskych aktivít na ekonomiku a spoločnosť EÚ a odporučil právne predpisy a ďalšie opatrenia.

Viac sa dozviete v priloženom videu:

O red

Odporúčame pozrieť

ekonomika

Rast inflácie v eurozóne sa v marci spomalil

Medziročné tempo rastu inflácie v eurozóne sa v marci 2024 spomalilo na 2,4 % z …

Consent choices