Sleduje nás USA? EÚ chce pozastaviť dohodu o bankových údajoch

pc
PHOTO: Flickr.

EÚ by mala pozastaviť dohodu s USA o Programe sledovania financovania terorizmu (TFTP) v reakcii na údajné sledovanie bankových údajov občanov EÚ, spravovaných belgickou spoločnosťou SWIFT zo strany Národnej agentúry pre bezpečnosť (NSA). Uvádza sa to v dnešnom schválenom nezáväznom uznesení EP.

Uznesenie, ktoré navrhli politické skupiny S&D, ALDE a Zelení/ESA bolo prijaté pomerom 280 hlasov za, 254 proti a 30 sa zdržalo.

Napriek tomu, že Parlament nemá formálne právomoci iniciovať pozastavenie alebo ukončenie medzinárodnej dohody, „Komisia bude musieť konať, ak  EP stiahne svoju podporu konkrétnej dohode“, uvádza sa v uznesení. Parlament bude podľa neho pri zvažovaní či udeliť alebo neudeliť súhlas s budúcimi medzinárodnými dohodami brať do úvahy reakciu Komisie v súvislosti s touto požiadavkou.

Vyšetrovanie Europolu

Poslanci vyjadrujú poľutovanie nad tým, že ani jeden členský štát nezačal vyšetrovanie údajného nezákonného prístupu úradov USA. Vyzývajú členské štáty, aby povolili vyšetrovanie Centra Europolu pre boj proti počítačovej kriminalite. Uznesenie tiež vyzýva, aby bolo „uskutočnené priamo na mieste technické vyšetrenie údajného nezákonného prístupu úradov USA či údajného vytvárania tzv. zadných vrátok (backdoor) k serverom SWIFT.“

Zvláštne vyšetrovanie Výboru pre občianske slobody vo veci masového sledovania občanov by sa podozreniami malo ďalej zaoberať, dodáva uznesenie.

Viac..  Ivan Štefanec: Prvé pravidlá pre umelú inteligenciu o krok bližšie k realite

Vysoké štandardy ochrany osobných údajov

Parlament zdôrazňuje, že základom každej dohody s USA o odovzdávaní údajov musí byť ucelený právny rámec poskytujúci právne záväzné normy ochrany osobných údajov, vrátane noriem týkajúcich sa obmedzenia účelu, minimalizácie dát, informácií, prístupu, opráv, výmazu a opravných prostriedkov.

Doplňujúce informácie

Dohoda medzi EÚ a USA o spracovávaní a odovzdávaní údajov o finančných transakciách z EÚ do Spojených štátov pre účely Programu sledovania financovania terorizmu (TFTP) vstúpila do platnosti v auguste 2010. Podľa správ z tlače získala americká Národná bezpečnostná agentúra (NSA) prístup k osobným finančným údajom občanov EÚ spravovaných belgickou spoločnosťou SWIFT. Prístup amerických úradov k týmto údajom je striktne obmedzený dohodou TFTP.

Pokiaľ by sa podozrenia ukázali ako pravdivé, znamenalo by to jednoznačné porušenie dohody medzi EÚ a USA.

O red

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Digitálny vodičský preukaz v mobile bude realitou

Európsky parlament schválil nové pravidlá EÚ o vodičských preukazoch. Okrem modernizácie systému vodičských preukazov prinášajú …

Consent choices