lampedus
PHOTO: Credit © European Union, 2013

EÚ musí zabrániť ďalším tragédiám. Utopenie migrantov pri hraniciach sa už nesmie opakovať

lampedus
PHOTO: Credit © European Union, 2013

Tragédie ako utopenie imigrantov pri brehoch Lampedusy musia Európu prebrať z letargie. Zabrániť im možno len pomocou koordinovaných krokov založených na solidarite a zodpovednosti, uviedli poslanci EP. Tiež zdôrazňujú, že členské štáty majú zákonnú povinnosť poskytnúť pomoc migrantom plaviacim sa na mori. Legálny vstup na územie EÚ by mal byť uprednostnený pred nebezpečným nelegálnym vstupom.

EÚ a členské štáty musia prijať nové opatrenia, aby sa predošlo ďalším stratám na životoch na mori, uviedol Európsky parlament.

Poslanci vyjadrili hlboký zármutok a poľutovanie nad tragickou stratou životov pri Lampeduse a opäť vyzvali členské štáty, aby plnili svoje medzinárodné povinnosti pokiaľ ide o záchranu životov na mori.

Lampedusa“ by mala byť pre Európu bodom zlomu“, uvádza sa v texte, podľa ktorého možno „ďalšej tragédii zabrániť len prijatím koordinovanej stratégie založenej na solidarite a zodpovednosti,  podporovanej zo spoločných nástrojov.“ Poslanci tiež zdôraznili, že premiestnenie žiadateľov o azyl je „jednou z najkonkrétnejších foriem solidarity a zdieľania zodpovednosti.“

Parlament tiež vyzýva tretie krajiny, aby dodržiavali medzinárodné právo týkajúce sa záchrany  životov na mori. Uzatvorenie dohôd o riadení migrácie medzi EÚ a tranzitnými krajinami by malo byť pre Úniu „prioritou v blízkej budúcnosti“, takisto ako pomoc krajinám pôvodu migrantov. Poslanci vyzvali EÚ, aby pokračovala v poskytovaní humanitárnej, finančnej a politickej pomoci v krízových oblastiach severnej Afriky a Blízkeho východu s cieľom riešiť hlboké príčiny migrácie a ťaživej humanitárnej situácie.

Poslanci volajú po poskytnutí humanitárnej pomoci ľuďom, ktorí prežili tragické udalosti a vyzývajú EÚ a členské štáty, aby zmenili alebo preskúmali všetky právne predpisy postihujúce osoby, ktoré na mori pomáhajú migrantom v núdzi.

Parlament podporuje návrhy Európskej komisie uskutočňovať záchranné a pátracie operácie od Cypru až po Španielsko a jej zámer zriadiť pracovnú skupinu pre riešenie migračných tokov v Stredomorí ako „prvý krok k vypracovaniu ambicióznejšej stratégie.“ Poslanci tiež žiadajú Radu a Komisiu, aby zvážili možnosť vytvorenia pobrežnej stráže EÚ.

Viac..  EK schválila slovenské opatrenia na podporu zamestnateľnosti po zatvorení uhoľných baní

„Legálny vstup na územie EÚ by mal byť uprednostňovaný pred nebezpečnejším nelegálnym vstupom, ktorý môže obnášať riziko obchodovania s ľuďmi a straty na životoch,“ zdôrazňujú poslanci. Vyzývajú EÚ a jej členské štáty aby zvážili možné využitie nástrojov dostupných v rámci európskej vízovej politiky a legislatívy v oblasti migrácie  pracovných síl.

Parlament volá po tvrdých trestných postihoch pre osoby, ktoré napomáhajú obchodovaniu s ľuďmi, a to tak smerom do EÚ, ako aj na území EÚ. Lepšia koordinácia prostriedkov a zdrojov EÚ, vrátane tých, ktoré  majú k dispozícii agentúra FRONTEX (ako napríklad systém sledovania hraníc EUROSUR) a Europol, by mali tiež pomôcť posilniť, v spolupráci s tretími krajinami, boj proti zločineckým sieťam pašerákov a prevádzačov.

EP s cieľom pomôcť členským štátom čeliť humanitárnym krízam a viesť záchranné operácie na mori žiada navýšenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre otázky azylu (EASO) a Európskej agentúry pre riadenie operatívnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov EÚ (Frontex).

O red

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pripravuje návrh správy týkajúci sa nariadenia …

Consent choices