Podvodníci oberajú Európsku úniu ročne o viac ako 500 miliónov Eur!

euro peniaze
PHOTO: Flickr.

Ak chce Európska únia ochrániť svoje finančné záujmy, musí chrániť svoj rozpočet, teda peniaze európskych daňových poplatníkov. Údaje získané od členských štátov ukazujú, že únia príde podvodmi ročne v priemere o 500 miliónov EUR, pričom v skutočnosti je to pravdepodobne ešte viac. Zavedením prísnejšieho systému na odstrašenie podvodníkov, ich vyšetrovanie, stíhanie a trestanie chce Európska komisia dosiahnuť, aby peniaze daňových poplatníkov boli ešte lepšie chránené.

 Pomôcť má nová smernica

Ešte 11.júla 2012 navrhla Európska komisia smernicu o ochrane finančných záujmov EÚ. V praxi sa totiž stávalo, že v jednotlivých krajinách sa inak posudzovali tie isté trestné činy. Smernica má zabezpečiť, aby boli podvodníci rovnako postihovaní v celej EÚ. Určuje tiež minimálne sankcie ako aj rovnaké tresty odňatia slobody.

Výbor EP smernicu podporuje

Výbor európskeho parlamentu pre právne veci (JURI) pri hlasovaní jednoznačne podporil návrh smernice Európskej komisie o ochrane finančných záujmov EÚ.  Potvrdil tým súhlas komisie s uplatňovaním trestného práva v boji proti podvodom, vrátane návrhu minimálnej sankcie 6 mesačného  väzenia pre tých, ktorí zneužijú rozpočet EÚ.  „Peniaze EÚ nesmú byť zneužité kriminálnikmi. Pokiaľ máte spoločný rozpočet, do ktorého prispieva 28 členských krajín, potom potrebujeme mať aj spoločné zákony na ochranu tohto rozpočtu. Ak ho neochránime, nikto iný to za nás nespraví.“ povedala európska komisárka pre spravodlivosť  Viviane Redingová.

Viac..  Katarína Roth Neveďalová o habaní majetku: Návrh som nepodporila, nesmieme vytvárať precedensy

K prijatiu nového zákona už chýba iba posledný krok

Po hlasovaní Výboru pre právne veci budú o smernici hlasovať vedúci ďalších dvoch výborov ( Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre kontrolu rozpočtu). Následne sa EP stretne na plenárnom zasadnutí, kde  sa smernica podrobí ďalším doplňujúcim a pozmeňujúcim návrhom. Ak Rada schváli všetky tieto návrhy parlamentu, zákon bude prijatý.

O dan

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: Čo považujem za najväčšie úspechy Európskeho parlamentu počas tohto mandátu

Blížia sa eurovoľby a niektorí sa ma pýtate, čo považujem za najväčšie úspechy Európskeho parlamentu …

Consent choices