Končí vám platnosť vodičáku? Obnoviť si ho podľa navrhovaných pravidiel budete môcť kdekoľvek v EÚ

auto
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Všetci držitelia vodičského preukazu si ho musia vymeniť najneskôr do roku 2032. Bez ohľadu na to, či si za volant sadajú pravidelne, alebo príležitostne. Dôvodom je nariadenie EK o obmedzení platnosti vodičských preukazov. Následne si budú profesionálni vodiči preukaz obnovovať každých 5 rokov, ostatní vodiči každých 15 rokov. Do štátneho rozpočtu prispejete pri výmene sumou 6,50 Eur.

 

Európsky vodičský preukaz

Nový európsky vodičský preukaz má jednotný formát v rámci celej Európskej únie. Ide o formu plastovej “kreditnej karty“, ktorá má prísnejšiu bezpečnostnú ochranu. Obsahuje viac bezpečnostných znakov, ktoré majú zabrániť jeho falšovaniu. Možno ho upraviť tak, aby obsahoval vnútroštátne symboly podľa rozhodnutí jednotlivých členských štátov.

Zjednoduší sa hlavne práca dopravnej polície

Dopravná polícia v Európe musí v súčasnosti dokázať rozpoznať viac než 100 rôznych druhov papierových a plastových vodičských preukazov. Používa ich vyše 300 miliónov vodičov v celej Európe. “Identifikačné údaje môžu byť už dávno zastarané, vodičské oprávnenia nejasné a preukaz sa dá ľahko sfalšovať. Falošné vodičské preukazy znamenajú prakticky povolenie zabíjať. Potrebujeme preukazy, ktoré sú ľahko čitateľné, zrozumiteľné a bezpečné,“ zdôrazňuje hovorca EK na Slovensku Andrej Králik.

Súčasne sa bude rozvíjať aj európsky systém elektronickej výmeny údajov. Policajtom umožní zistiť údaje o vodičských preukazoch iných štátov v rámci EÚ. Potvrdzuje to aj hovorkyňa polície SR Denisa Baloghová, podľa ktorej Slovenská republika už  prepojenie na tento systém realizovala. V súčasnej dobe sa dolaďujú posledné technické náležitosti, aby to bezproblémovo fungovalo v praxi. Podľa EK sa pomocou vzájomného prepojenia krajín uľahčí boj proti “turistike za vodičskými preukazmi“. Členský štát nevydá vodičský preukaz osobe, ktorej iný členský štát preukaz zadržal, pozastavil alebo obmedzil.

Voľný pohyb v EÚ

Okrem zvýšenej bezpečnosti na cestách, bude ďalším z benefitov  podpora voľného pohybu. „Napríklad Slovák žijúci vo Veľkej Británii, si bude môcť pred vypršaním platnosti vodičského preukazu vydaného v SR požiadať o predĺženie v  Británii. Bez toho, aby musel cestovať na Slovensko. Od tohto momentu bude administratívne spadať pod Veľkú Britániu. Štáty však nebudú môcť ukladať cudzincom prísnejšie povinnosti (napr. povinné lekárske prehliadky po dovŕšení určitého veku) ako svojim vlastným občanom,“ vysvetľuje Andrej Králik.

Viac..  Miriam Lexmann: Keby sa mali dodržiavať pravidlá Euro 7, ceny osobných áut by narástli o 2000 eur

Údaje na preukazoch musia byť aktuálne

Základnou požiadavkou EK v boji proti podvodom  je pravidelné obnovovanie vodičských preukazov. Ide o administratívnu záležitosť, ktorá si nevyžaduje žiadne dodatočné skúšky. Zaisťuje, aby fotografia a informácie na preukaze boli aktualizované. Zároveň sa budú bezpečnostné prvky na preukaze pravidelne meniť podľa nových technológií. Členské štáty budú mať presné informácie o vodičských preukazoch, ktoré sú v obehu.

Dopravný konzultant Maroš Palesch nevidí problém s adaptovaním  sa vodičov profesionálov na pravidelné 5 ročné výmeny preukazov. „ Profesionálni vodiči musia absolvovať pravidelné školenia a preskúšavania už v tejto dobe. Vzdelávanie tu funguje už niekoľko desaťročí aj bez týchto noviel z dielne EÚ. Každý si uvedomuje, že to nie je o šikanovaní, ale že je to súčasť ich šoférskeho chlebíčka“, vysvetľuje Maroš Palesch.

Tvrdí, že skôr bude zaujímavé sledovať  vodičov amatérov. „Osobne by som bol v tejto oblasti nielen za výmenu, ale aj za pravidelné preskúšanie. Prinieslo by to zvýšenie bezpečnosti a zníženie nehodovosti na cestách,“ dodáva dopravný konzultant. Podľa hovorkyne polície SR Denisy Baloghovej je policajný zbor pripravený zvládať aj vyšší počet žiadateľov o výmenu vodičského preukazu.

Nový systém bude teda založený na princípe jeden vodič = jeden vodičský preukaz. Posilní sa prepojenosť, vzájomná informovanosť medzi štátmi a pravidelná obnova umožní dodržiavanie tohto pravidla.

O dan

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices