Voľný pohyb osôb: Každý občan Únie má právo bývať v inej krajine EÚ tri mesiace bez akýchkoľvek podmienok

vlak
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Pred 20 rokmi sa Maastrichtskou zmluvou rozšírilo právo voľného pohybu na všetkých občanov EÚ bez ohľadu na to, či sú ekonomicky činní. Pre 56 % európskych občanov je voľný pohyb najpozitívnejším úspechom Európskej únie. Čoraz viac Európanov využíva výhody tohto práva a žije v inom členskom štáte: na konci roka 2012 žilo v inom než vlastnom členskom štáte až 14,1 milióna občanov. Podľa prieskumov Eurobarometer viac ako dve tretiny Európanov (67 %) vnímajú voľný pohyb osôb v rámci EÚ za hospodársky prospešný pre svoju krajinu.

Tri mesiace bez akýchkoľvek podmienok

Každý občan Únie má právo bývať v inej krajine EÚ tri mesiace bez akýchkoľvek podmienok alebo formalít. Na právo pobytu dlhšieho ako tri mesiace sa vzťahujú určité podmienky v závislosti od postavenia jednotlivca v príslušnej hostiteľskej krajine EÚ

V politickom dokumente, ktorý nedávno prijala Európska komisia, sa zdôrazňuje spoločná zodpovednosť členských štátov a inštitúcií EÚ za dodržiavanie práva občanov EÚ žiť a pracovať v ktorejkoľvek krajine EÚ. S cieľom podporiť členské štáty v ich snahe sa v dokumente Komisie uvádza päť konkrétnych akcií na posilnenie práva voľného pohybu. Tieto kroky by mali pomôcť členským štátom ťažiť z výhod, ktoré dané právo prináša. Politický dokument objasňuje právo občanov EÚ na voľný pohyb a prístup k sociálnym dávkam a reaguje na obavy niektorých členských štátov vyplývajúce z problémov, ktoré môžu migračné toky predstavovať pre miestne orgány.

László Andor, komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie: „Komisia je odhodlaná zaistiť, aby občania EÚ mohli v praxi presadzovať svoje právo pracovať a žiť v ktorejkoľvek krajine EÚ. Členské štáty a EÚ musia spojiť sily a zabezpečiť, aby pravidlá voľného pohybu aj naďalej prinášali čo najväčší úžitok občanom a nášmu hospodárstvu. Komisia si uvedomuje, že náhly prísun veľkého množstva ľudí z iných krajín EÚ do určitej zemepisnej oblasti môže spôsobiť v danej lokalite problémy. Takáto situácia môže napríklad nadmerne zaťažiť oblasti vzdelávania a bývania či infraštruktúru. Komisia je preto pripravená spolupracovať s členskými štátmi a pomáhať miestnym samosprávam a iným subjektom naplno využívať Európsky sociálny fond.“

14 miliónov občanov EÚ žije v inom členskom štáte

Viac ako 14 miliónov občanov EÚ žijúcich v inom členskom štáte je dôkazom toho, že voľný pohyb, respektíve možnosť žiť, pracovať a študovať kdekoľvek v Únii je právom EÚ, ktoré si Európania vážia najviac. Pracovníci EÚ využívajú toto právo od samotného zrodu Európskej únie, pretože jeho princíp bol zakotvený už v prvej Rímskej zmluve z roku 1957.

Voľný pohyb občanov je zároveň neoddeliteľnou súčasťou jednotného trhu a kľúčom k jeho úspechu: voľný pohyb stimuluje hospodársky rast tým, že ľuďom umožňuje cestovať, nakupovať a pracovať za hranicami a spoločnostiam poskytuje väčší okruh nadaných pracovníkov. Mobilita pracovnej sily medzi členskými štátmi prispieva k riešeniu nepomeru medzi kvalifikáciou pracovníkov a ponúkanými pracovnými pozíciami v kontexte výraznej nerovnováhy v rámci pracovných trhov EÚ a starnúcej populácie.

O red

Odporúčame pozrieť

Európska únia možno uvalí na Irán nové sankcie

Európska únia možno uvalí na Irán nové sankcie v súvislosti s jeho víkendovým útokom na …

Consent choices