Spoločná poľnohospodárska politika nás položí na lopatky, sťažujú sa niektorí farmári

farmári trh
PHOTO: Flickr.

Už čoskoro má začať platiť nová Spoločná poľnohospodárska politika (SPP). Rozhodovali o nej spoločne ministri a poslanci Európskeho parlamentu a mala by zaistiť lepšiu rovnováhu medzi bezpečnosťou potravín a ochranou životného prostredia. Rovnako by mala lepšie pripraviť poľnohospodárov na budúce výzvy a byť spravodlivejšia a legitímnejšia.

O zmenách, ktoré nová SPP prinesie sme vás u informovali, stručne možno iba zrekapitulovať, že podľa poslancov budú takto fondy Únie spravodlivejšie rozdelené, keďže priame platby budú získavať iba aktívni poľnohospodári. Záväzný celoeurópsky mechanizmus navyše mladým poľnohospodárom zaručí zvýšenie platieb o 25 % za prvých 25 až 90 hektárov. Viac prostriedkov získajú aj drobní poľnohospodári. Naopak, veľkým farmám, ktoré dostávajú viac ako 150 tisíc eur, sa platby nad túto sumu znížia minimálne o päť percent.

V rámci novej SPP bude môcť ísť 30 percent z rozpočtov členských štátov na priame platby iba v prípade splnenia záväzných ekologizačných opatrení – ako sú diverzifikácia plodín, zachovanie trvalých trávnych porastov a vytváranie ekologicky zameraných oblastí.

Po prijatí to poslanec Younous Omarjee komentoval takto: „Dochádza tu k revolúcii… celé desaťročia sa systém spoliehal na garantované ceny a kvóty.“

Viac..  Spoločná agropolitika EÚ by sa mala podľa kandidátov na europoslacov zrevidovať

Našli sa aj hlasy, ktoré neboli také presvedčené. Ako poslanec Martin Häusling, ktorý tvrdil, že: „Je tu viac greenwashingu – dezinformácií – ako celkovo ekologizácie“, či jeho kolega Alyn Smith, podľa ktorého „….sme zaznamenali pokrok v rozvoji vidieka, ale neboli sme takí odvážni, ako bolo treba. Mnohé z týchto problémov sa vrátia a potrápia nás.“

Nová politika podľa odborníkov rozhodne je ekologickejšia a viac motivuje mladých poľnohospodárov. Sú tu však aj farmári, ktorí sa sťažujú aj na to, že je príliš nátlaková a nič neponúka. Niektorým skutočne ohrozí živobytie.

V nasledujúcej reportáži (slovenské titulky) sa dozviete priamo od farmárov, ako sa na zmeny pozerajú:

O nin

Odporúčame pozrieť

vlajky

Začali platiť pravidlá na harmonizáciu trestných činov za porušenie sankcií EÚ

Európska komisia (EK) v správe pre médiá pripomenula, že od nedele 19. mája vstúpili do …

Consent choices