Plenárne zasadnutie
Plenárne zasadnutie EP. PHOTO: redakcia/dub.

Budúci týždeň v Európskom parlamente: preberať sa budú potravinové škandály, či pasy EÚ na predaj

Plenárne zasadnutie
Plenárne zasadnutie, EP Štrasburg. PHOTO: redakcia/dub.

Sviatky sú za nami a európski poslanci už v novom roku opäť pracujú. V pondelok sa v Štrasburgu začína plenárne zasadnutie. Bodov programu majú pred sebou viac než dosť a témy budú skutočne pestré – zaoberať sa budú napríklad aj nedávnymi potravinovými škandálmi (nielen) s konským mäsom. Ponúkame vám stručný prehľad budúceho týždňa v Európskom parlamente.

Hneď v pondelok sa budú zaoberať zlepšovaním pracovných podmienok a účinnými pracovnými inšpekciami. Dotknú sa ale aj problému, ktorý poteší ochrancov zvierat – jednou z preberaných tém má byť aj trestná činnosť páchaná na voľne žijúcich druhoch.

V utorok sa na rad dostanú emisie CO2 a ekologickejšie úžitkové vozidlá. Limity emisií pre nové ľahké úžitkové vozidlá predávané v rámci EÚ by sa mali do roku 2020 znížiť. Nariadenie, na ktorom sa už poslanci neformálne dohodli s ministrami životného prostredia EÚ, by malo umožniť ďalšie zníženie limitov po roku 2020. A utorok sa všeobecne bude niesť v znamení zlepšovania životného prostredia. EP bude požadovať prijatie európskej stratégie zameranej na zníženie množstva plastového odpadu. Najnebezpečnejšie plastové materiály, vrátane istých prídavných látok a niektorých typov plastových tašiek, by mali byť do roku 2020 zakázané. Na pretras sa dostanú aj nedávne podvody v oblasti potravinárstva, vrátane škandálu s konským mäsom. Poslanci budú hlasovať medzi iným o revízii fungovania potravinového reťazca v EÚ, posilnení kontrol a novelizácii pravidiel označovania potravín.

V stredu ráno sa poslanci stretnú s gréckym prezidentom Antonisom Samarasom, s ktorým si podiskutujú o prioritách gréckeho predsedníctva. V ten istý deň ich čaká aj rozprava o základnom práve na slobodu pohybu v rámci EÚ. V posledný deň roka 2013 totiž vypršala platnosť posledných obmedzení pre občanov Bulharska a Rumunska v súvislosti s prístupom na trhy práce v niektorých členských štátoch. EP bude v stredu hlasovať aj o nových pravidlách verejného obstarávania tovarov a služieb a uzatváraní koncesných zmlúv. V budúcnosti by sa totiž nemaloi zameriavať výlučne na najnižšiu cenu. Nové pravidlá by mali orgánom verejnej správy poskytnúť viac priestoru na výber tej ponuky, ktorá najviac zodpovedá ich potrebám. A napokon budú poslanci diskutovať so zástupcami Rady a Komisie o kontroverzných plánoch Malty v oblasti udeľovania občianstva. Program pre individuálnych investorov by za istých podmienok umožnil občanom tretích krajín kúpiť si maltské občianstvo bez toho, aby si v krajine museli zriadiť pobyt. Uznesenie na túto tému prijme EP vo štvrtok.

Viac..  Vladimír Bilčík: Na Slovensku zomiera veľa ľudí kvôli nižšej kvalite ovzdušia

V ten istý deň zrejme poslanci požiadajú Európsku komisiu, aby nepovolila vstup geneticky modifikovanej kukurice na trh EÚ. Hmyzu odolná plodina by totiž podľa nich mohla byť nebezpečná pre neškodné motýle a mory. A Komisiu čaká aj jedna výzva – poslanci sa na ňu opäť obrátia so žiadosťou o vytvorenie Európskej stratégie pre bezdomovcov. Bude sa tiež hlasovať o uznesení, podľa ktorého by mali mať samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých je v EÚ čoraz viac, nárok na primeranú sociálnu ochranu v celej Únii.

Viac o budúcom týždni v Európskom parlamente sa dozviete v priloženom videu:

O nin

Odporúčame pozrieť

Eurokomisia navrhla začleniť roaming do asociačnej dohody s Moldavskom

Európska komisia (EK) prijala návrh na začlenenie roamingu do dohody o pridružení medzi EÚ a …

Consent choices