hajnoš
PHOTO: Archív MH.

Šéf Európskeho dialógu Hajnoš: Aj euroskepticizmus treba vnímať pozitívne

hajnoš
PHOTO: archív Miroslav Hajnoš.

Miroslav Hajnoš, zakladateľ občianskeho združenia Európsky dialóg perspektívneho postoja, generálny sekretár Európskej demokratickej strany. Vysokú školu absolvoval v Banskej Bystrici na Univerzite Mateja Bela. Študoval tiež na univerzite Oulu vo Fínsku a pracovné skúsenosti získal v Španielskej Valencii, v Londýne a Liverpoole. Pôsobil ako člen študentskej rady Vysokých škôl a Rady pre Erasmus v Slovenskej akademickej asociácii pre medzinárodnú spoluprácu. Rodák z Bytče.

Ste zakladateľom Európskeho dialógu. Čo Vás viedlo k založeniu tejto organizácie?

– Je veľa faktorov, ktoré ovplyvnili moje rozhodnutie založiť Európsky dialóg. Viaceré ma ovplyvnili najmä počas môjho dlhodobého pôsobenia v rôznych neziskových organizáciách, ktoré sa zaoberali problematikou Európskej únie. Najmä jednotlivými možnosťami, ktoré Európska únia poskytuje jej občanom. Následne som si uvedomil, že by som sa rád o svoje skúsenosti a vedomosti podelil s ostatnými. Zábavné je na tom to, že Európsky dialóg spočiatku fungoval formou blogu, kde som písal o možnostiach, zaujímavostiach, príležitostiach ale aj problémoch a nedostatkoch v rámci EÚ, čo oslovilo viacero mladých aktívnych ľudí, ktorí ma následne kontaktovali s cieľom pridať sa ku mne. Takže záujem mladých ľudí predurčil vznik Európskeho dialógu v dnešnej podobe občianskeho združenia s viac ako 30-timi členmi. V máji tohto roku sme vytvorili platformu, ktorá informuje ľudí o európskych záležitostiach a v budúcnosti plánujeme organizovať rôzne vzdelávacie podujatia s cieľom zvýšiť povedomie slovenskej spoločnosti o tejto problematike. Okrem veľkého záujmu mladých ľudí, skutočnosť, že tento projekt má význam, svedčí aj získaná Európska cena Karla Veľkého pre mládež na národnej úrovni.

Snažíte sa teda Európsku úniu priblížiť viac k ľuďom?

– Nie je to iba o priblížení, my sa skôr snažíme ľudí priamo zapojiť do tzv. “projektu” EÚ a zároveň motivovať ich, aby využili jednotlivé možnosti, ktoré im EÚ ponúka. Viete, v roku 2004, keď sa Slovensko stalo členom Európskej únie, ľudia boli presvedčení, že sa zvýši ich životná úroveň. Objektívne tento fakt nemožno poprieť, subjektívne, z pohľadu jednotlivých ľudí, je to však otázne. Životná úroveň sa vo všeobecnosti vstupom do EÚ zvýšila, pribudli nové cesty, investuje sa do infraštruktúry, modernizujú mestá avšak na úrovni jednotlivca to nie je až tak citeľné, ako si to predstavovali ľudia. V čom vidím problém, je angažovanosť spoločnosti vo všetkých sférach na európskej úrovni. A to chceme napraviť práve my, chceme ukázať a vysvetliť ľuďom ako im môže byť EÚ prospešná, aké majú možnosti, ale ten krok musia spraviť oni, len tak sa budú mať na Slovensku lepšie, ak budú nebojácni a angažovaní.

Prečo podľa vás nemajú ľudia záujem o EÚ a máme na Slovensku skepticizmus?

– Je to najmä z dôvodu, že ľudia majú vlastné problémy, ktoré sa týkajú ich každodenného života, do ktorého EÚ až tak nezasahuje, ak sa na to pozrieme z nadhľadu. Popri bežnej práci mnohí v zásade ani nemajú čas zaujímať sa o dianie na európskej úrovni a zároveň je potrebné uviesť, že nezáujem o danú problematiku môže vznikať aj v dôsledku komplikovanosti celej štruktúry a ťažkostí orientovať sa v danej problematike, pochopiť jej princípy a fungovanie. Z tohto dôvodu častokrát panuje presvedčenie, že pre jedinca ako takého, EÚ nie je prospešná. Ja, ako človek, ktorý podporuje projekt EÚ, som rád, že existujú aj tzv. “euroskeptici”, nakoľko vďaka ich kritickým názorom vzniká dialóg, aj o budúcnosti Európskej únie, čo je v demokratickej krajine veľmi prospešné.  Je možné vnímať, že aj v slovenskej spoločnosti sa rozmohol skepticizmus, čo ako hovorím, vnímam celkom pozitívne, nakoľko je predpoklad, že vzniknú viaceré celospoločenské, prípadne medzinárodné horlivé diskusie (smiech).

Viac..  Slovenské podniky by vďaka vodíkovej banke mohli využívať zelený vodík, hovorí europoslanec Robert Hajšel

Nedávno ste sa začali angažovať aj v politike. Čo vás k tomu viedlo?

– Áno, pred pár mesiacmi som prijal ponuku stať sa generálnym sekretárom Európskej demokratickej strany na Slovensku a som presvedčený, že to bolo správne rozhodnutie. Ako človek,  ktorý sa venuje aktívne problematike EÚ už niekoľko rokov, ktorý žil, študoval, pracoval v rôznych krajinách EÚ, mám presnú víziu svojho miesta v spoločnosti. Po 7 rokoch aktívneho pôsobenia v treťom sektore, som si uvedomil, kde sú chyby a ako ich riešiť, a preto som vstúpil aktivne do politiky, ale do politiky v akú verím ja. Už včera bolo neskoro riešiť niektoré problémy, a ak naučíme ľudí, aby sa viac angažovali vo všetkých sférach, tak objavia možnosti, ako tieto problémy efektívne riešiť na národnej aj európskej úrovni. Verím v to, že Európska demokratická strana sa v nasledujúcich mesiacoch vybuduje na perspektívnu stranu s pridanou hodnotou, ktorá bude riešiť reálne problémy tak na národnej ako aj na európskej úrovni.

Znamená to, že vašim cieľom je zvýšiť povedomie o EÚ?

– Môj cieľ je jednoduchý. Chcem prispieť k tomu, aby človek, ako jedinec mal dostatočne silné sebavedomie k tomu, aby dokázal využiť možnosti, ktoré mu EÚ ponúka. Za týmto účelom chcem ľudí o týchto možnostiach informovať a zároveň motivovať k činu. Cieľom je taktiež prispieť k tomu, aby moja generácia nebola “v depresii” z toho, že naše deti, ktoré keď v budúcnosti doštudujú, nebudú mať príležitosť nájsť si prácu a na trhu práce budú neuplatniteľní. Presadzujem ideu vytvoriť angažované Slovensko vo všetkých sférach na európskej, národnej ale i regionálnej úrovni. Verím v silu jednotlivca a štátu a EÚ považujem za určitú platformu, ktorá im slúži pre ich rozvoj.

Ďakujeme za rozhovor, na otázky spravodajského portálu EuropskeNoviny.sk odpovedal generálny sekretár Európskej demokratickej strany Miroslav Hajnoš.

O red

Odporúčame pozrieť

orban

Európski diplomati vyzvali Maďarsko, aby neblokovalo ďalšiu pomoc Ukrajine

Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v pondelok vyzval členské štáty Európskej únie, aby nepoľavili v …

Consent choices