Slovenskí študenti s mizernou finančnou podporou, ukázalo hodnotenie EÚ

študenti
Strednej zdravotníckej školy v Bratislave. PHOTO: Ilustračné Flickr.

Podľa prvého „hodnotiaceho prehľadu mobility“ EÚ majú Nemecko, Belgicko, Španielsko, Francúzsko a Taliansko najlepšie verejné podporné služby pre vysokoškolských študentov, ktoré poskytujú informácie a poradenstvo o príležitostiach na štúdium alebo odbornú prípravu v zahraničí. Hodnotiaci prehľad je súčasťou reakcie Európskej komisie na výzvu členských štátov na odstránenie prekážok pri štúdiu a odbornej príprave v zahraničí v kontexte širšieho úsilia na pomoc mladým ľuďom pri získavaní zručností a skúseností potrebných na zvýšenie ich zamestnateľnosti.

Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež: „Štúdium a odborná príprava v zahraničí predstavujú vynikajúci spôsob, ako získať cenné zručnosti a skúsenosti, a preto EÚ výrazne zvýšila financovanie mobility v rámci programu Erasmus+. Hodnotiaci prehľad mobility nám prvýkrát ponúka obraz o tom, ako krajiny vytvárajú priaznivé prostredie na úspešný rozvoj študentskej mobility a kde môžu urobiť viac.“

Hodnotiaci prehľad sa zameriava na päť kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú motiváciu a schopnosť mladých ľudí študovať alebo absolvovať odbornú prípravu v zahraničí. Vyplýva z neho, že tieto faktory sa medzi jednotlivými členskými štátmi významne líšia a že žiadna krajina nedosahuje vysoké hodnotenie vo všetkých opatreniach svojho „systému mobility“.

VÝSLEDKY:

  • Informácie a poradenstvo o možnostiach mobility: Nemecko, Belgicko, Španielsko, Francúzsko a Taliansko poskytujú najkomplexnejšiu podporu. Štruktúry informácií a usmernenia sú najmenej rozvinuté v Bulharsku, Grécku, Slovinsku a na Cypre.
  • Prenosnosť podpory pre študentov umožňuje študentom získať verejné granty a pôžičky v inej krajine za rovnakých podmienok ako pri štúdiu v domácej krajine. Študentské granty a pôžičky sú prenosné vo flámsky a nemecky hovoriacich častiach Belgicka, na Cypre, v Luxembursku, Slovinsku, Fínsku a Švédsku. Naopak, systémy finančnej podpory pre študentov sú najviac obmedzujúce vo frankofónnej časti Belgicka, v Bulharsku, Českej republike, Grécku, Chorvátsku, Litve, Rumunsku a na Slovensku.
  • Znalosť cudzích jazykov: je často dôležitým faktorom pri rozhodovaní o štúdiu v zahraničí. Najväčší dôraz na výučbu jazykov na školách kladú Cyprus, Luxembursko a nemecky hovoriaca časť Belgicka. Írsko a v rámci Spojeného kráľovstva Škótsko nemajú povinnú výučbu cudzích jazykov na školách.
  • Uznávanie štúdia v zahraničí [použitie systému prenosu kreditov (ECTS) a dodatok k diplomu]: Nemecko, Belgicko a Španielsko vyvíjajú značné úsilie na monitorovanie využívania európskych nástrojov, ktoré pomáhajú študentom pri uznávaní ich štúdia v zahraničí prostredníctvom Európskeho systému prenosu a zhromažďovania kreditov (ECTS) a dodatku k diplomu, väčšina krajín však venuje týmto otázkam pomerne malú pozornosť.
  • Podpora pre študentov zo znevýhodneného prostredia: flámska časť Belgicka, Nemecko, Taliansko a Rakúsko vynikajú dobre rozvinutým systémom finančnej podpory pre študentov zo znevýhodneného prostredia, ktorí chcú absolvovať štúdium alebo odbornú prípravu v zahraničí, a systémami na monitorovanie mobility z hľadiska sociálnej situácie.
Viac..  Euroscola 2024: Súťaž o cestu do Štrasburgu vyhrali stredoškoláci z Vranova nad Topľou

Hodnotiaci prehľad mobility zahŕňa všetkých 28 členských štátov EÚ, ako aj Island, Nórsko, Lichtenštajnsko a Turecko. Ide o prvý prehľad faktorov uvedených v odporúčaní Rady o vzdelávacej mobilite z roku 2011. Bude základom pre budúce spoločné monitorovanie na úrovni EÚ, ktorého ďalšia aktualizácia sa plánuje na rok 2015.

Hodnotiaci prehľad mobility realizovala sieť Eurydice v úzkej spolupráci s Európskou komisiou a poradnou skupinou odborníkov z členských štátov. Eurydice je sieť národných jednotiek, ktorú koordinuje Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) a ktorá poskytuje informácie a analýzy o európskych vzdelávacích systémoch a politikách.

 

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices