Slovensko sa v hodnotení ekonomickej slobody prepadlo o 15. priečok

Bratislavský hrad
Bratislavský hrad. PHOTO: Flickr.

Slovensko podľa tvorcov Indexu dosiahlo ekonomickú slobodu na úrovni 66,4%, čo predstavuje hodnotu vyššiu ako svetový priemer, ktorý dosiahol úroveň 60,3%. Slovensko však v porovnaní s predchádzajúcim rokom kleslo pod priemernú slobodu regiónu, ktorá je 67,1%. Celkové hodnotenie ekonomickej slobody našej krajiny sa medziročne zhoršilo o 2,3%, vďaka čomu sme sa v rebríčku prepadli o 15 priečok. Tento výsledok tak úplne zmazal minuloročné zlepšenie o 9 miest a potvrdil náš výhľad v kontexte konsolidačných opatrení, ktoré súčasná vláda zaviedla po svojom nástupe.

Výrazne horšie hodnotenie za rok 2012 tvorcovia Indexu odôvodnili najmä zvyšovaním daní, nárastom dlhu a negatívnymi zmenami v zákonníku práce. Práve nízka flexibilita trhu práce je jednou z hlavných príčin vysokej nezamestnanosti. Napriek miernemu zlepšeniu si Slovensko opäť odnieslo relatívne slabú známku aj za vysokú úroveň korupcie. Za najväčší problém nášho súdnictva tvorcovia Indexu označili zastrašovanie sudcov a hromadenie nevybavených súdnych sporov.

Medzi krajinami strednej Európy sa Slovensko tento rok umiestnilo najhoršie. Predbehlo nás aj Maďarsko, ktoré si pohoršilo len o tri priečky a skončilo na 51. mieste. Ostatné krajiny z regiónu si v porovnaní s predchádzajúcim rokom polepšili. Najlepšie sa umiestnilo Rakúsko na 24. mieste, za ním Česká republika na 26. mieste a Poľsko na 50. mieste.

Prestížna americká organizácia The Heritage Foundation v spolupráci s redakciou denníka The Wall Street Journal každoročne vypracúvajú analytickú štúdiu Index ekonomickej slobody. Skúmajú v nej úroveň ekonomickej slobody v 178 krajinách sveta. Analýza je publikovaná každoročne od roku 1995. Slovenským partnerom pri zverejňovaní štúdie je Nadácia F. A. Hayeka za podpory nemeckej nadácie Friedrich Naumann Stiftung.

Index definuje ekonomickú slobodu ako „obmedzenosť vládneho vplyvu na rozhodovanie o produkcii, alebo spotrebe tovaru a služieb nad rozsah nevyhnutný na zachovanie slobody samotnej“.

Pri zostavovaní 178-miestneho rebríčka Index hodnotí každú krajinu podľa nasledujúcich desiatich kategórií:

  1. Vlastnícke práva
  2. Miera korupcie
  3. Daňové zaťaženie
  4. Štátne výdavky
  5. Podnikateľské prostredie
  6. Trh práce
  7. Menová stabilita
  8. Medzinárodný obchod
  9. Podmienky pre investovanie
  10. Finančný sektor
Viac..  Peter Pollák: 40% energie spotrebuje vykurovanie budov, toto číslo musíme znížiť

Každá z kategórií obsahuje rôzny počet faktorov hodnotených vlastnou škálou, spolu 50 vo všetkých kategóriách. Aritmetický priemer hodnotení všetkých faktorov udáva index ekonomickej slobody konkrétnej ekonomiky. Čím je rozdiel menší, tým je vyššia ekonomická sloboda v danej krajine. Dáta využité pri zostavovaní Indexu sú za rok 2012, pričom ich zber bol ukončený v septembri 2013.

Z porovnania výsledkov indexu ekonomickej slobody s inými štúdiami vyplýva, že prosperita jednotlivých krajín sa do značnej miery odvíja od ich stupňa ekonomickej slobody.

V roku 2014 sa najslobodnejšou ekonomikou sveta stal opäť Hongkong, ktorý si tento titul udržiava už od roku 1995. V prvej päťke rebríčka sa umiestnili ešte Singapúr, Austrália, Švajčiarsko a Nový Zéland. Celková miera slobody vo svete je po piatich rokoch krízy opäť na vzostupe a dosiahla najvyššiu úroveň za posledných 20 rokov, odkedy sa Index zostavuje.

Vybrané umiestnenia v Indexe ekonomickej slobody 2014 podľa Heritage Foundation a Wall Street Journal:

12.  USA

24.   Rakúsko

26.   Česká republika

50.   Poľsko

51.   Maďarsko

57.   Slovenská republika

178. Severná Kórea

Informáciu priniesla Nadácia F. A. Hayeka.

O red

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: Čo považujem za najväčšie úspechy Európskeho parlamentu počas tohto mandátu

Blížia sa eurovoľby a niektorí sa ma pýtate, čo považujem za najväčšie úspechy Európskeho parlamentu …

Consent choices