Mobilné aplikácie prinesú v najbližších rokoch neuveriteľný počet pracovných miest v Únii

aplikácia
PHOTO: Ilustračné Flickr.

V štúdii EÚ sa uvádza, že do roku 2018 by sa mohlo vytvoriť takmer 5 miliónov pracovných miest a ekonomika EÚ by mohla narásť o 63 mld. EUR.

Trh s mobilnými aplikáciami – softvérovými aplikáciami pre mobilné zariadenia, v súčasnosti v EÚ zamestnáva 1 milión vývojárov a 800 tisíc pracovníkov v oblasti marketingu a podporných služieb. Podľa nedávnej štúdie by tento počet mohol do roku 2018 stúpnuť na 5 miliónov.

Odvetvie mobilných aplikácií momentálne vytvára 17,5 mld. EUR ročne. Rastúca spotreba spolu so zvýšenou reklamnou činnosťou a zmluvným vývojom by mohla zvýšiť ročné príjmy na 63 mld. EUR v nasledujúcich 5 rokoch.

Riešenie chýbajúcich znalostí

Napriek tomu, že je EÚ celosvetovým lídrom v oblasti vývoja mobilných aplikácií pre hry, stále zaostáva za USA v oblasti odbornej prípravy vývojárov a finančného ohodnotenia.

Na riešenie tohto problému sa EÚ spojila s priemyslom a organizáciami v rámci tzv. veľkej koalície pre digitálne pracovné miesta. Cieľom je poskytnúť väčšiemu počtu najmä mladých ľudí správne IT zručností a pomôcť zaplniť rastúci počet voľných pracovných miest v EÚ oblasti IT.

EÚ takisto spustila portál Open Education Europa, ktorý umožňuje študentom, odborníkom a vzdelávacím inštitúciám zdielať voľne prístupné otvorené vzdelávacie zdroje.

Technické nedostatky

Ak má EÚ dosiahnuť svoj potenciál v oblasti mobilných aplikácií, treba vyriešiť určité nedostatky. Medzi ne patrí slabé bezdrôtové pripojenie, problémy s cezhraničným pripojením a obmedzenia sieťových služieb v niektorých členských štátoch.

Viac..  Eurokomisia zriadila Úrad pre umelú inteligenciu, posilní postavenie EÚ

Vývojári v EÚ sú rovnako znepokojení chýbajúcimi službami 4G a absentujúcou interoperabilitou medzi americkými platformami ako Android, iOS a Facebook. Praktická závislosť na týchto platformách spôsobuje aj nižšie príjmy.

Pomoc podnikom v EÚ

Trh EÚ s viac ako 500 miliónmi spotrebiteľov je obrovským potenciálom pre podniky a vývojárov v oblasti mobilných aplikácií. EÚ sa snaží zjednodušiť svoje pravidlá o autorských právach a licencovaní s cieľom umožniť presadenie myšlienok na trhoch.

S cieľom podporiť internetové podnikanie a podnikanie v oblasti IKT v Európe, ako aj úspešný rozvoj spoločností spustila EÚ platformu Startup Europe. Spája začínajúcich podnikateľov a lídrov na trhu, ktorí si tu môžu vymieňať nápady a rozvíjať nové produkty a služby.

Európsky parlament v súčasti rokuje o plánoch na realizáciu iniciatívy „prepojený kontinent“ . Patria sem zlepšenie vysokorýchlostných 4G a širokopásmových služieb, ktoré budú dôležité pre budúcnosť sektora mobilných aplikácií v EÚ.

O red

Odporúčame pozrieť

priroda

Členské krajiny EÚ prijali nariadenie o obnove prírody

Ministri životného prostredia Európskej únie v pondelok v Luxemburgu formálne prijali nariadenie o obnove prírody, …

Consent choices