Spojené kráľovstvo má problém! Nedokázalo znížiť znečisťovanie ovzdušia, čaká ho súd

Londýn
Londýn, Veľká Británia. PHOTO: Flickr.

Európska komisia začala právne konanie proti Spojenému kráľovstvu pre jeho zlyhanie. Nedokázalo totiž znížiť vypúšťanie do ovzdušia oxid dusičitý, ktorý môže spôsobovať problémy s dýchaním. Európska legislatíva stanovuje limity pre znečistenie ovzdušia, vypúšťanie emisií malo byť obmedzené najneskôr do 1. januára 2010.

Najvyšší súd Spojeného kráľovstva už vyhlásil, že limity znečistenia ovzdušia sú pravidelne prekračované v 16 zónach v celej Veľkej Británii. Postihnuté oblasti sú Londýn, West Midlands, Greater Manchester, West Yorkshire, Teesside, že Potteries, Hull, Southampton, Glasgow, East, South East, East Midlands, Merseyside, Yorkshire a Humberside, West Midlands, a North East.

Súdny dvor tiež uviedol, že podľa plánu na zlepšenie kvality ovzdušia tak dokáže Londýn urobiť až v roku 2025, teda 15 rokov po termíne. Napriek hraničnému termínu 1.10.2010 môže Európska komisia udeľovať výnimky. Tým krajinám, ktoré majú vierohodný, a podľa nej uskutočniteľný plán, môže predĺžiť termín až o päť rokov, teda na január 2015. UK však žiadny takýto plán v znižovaní vypúšťania emisií do ovzdušia nepredložilo.

Viac..  Európsky parlament prijal zákon o obnove 20 % pevninských a morských oblastí EÚ

O red

Odporúčame pozrieť

zemny plyn

EK odporúča členským štátom pokračovať v úspore plynu s cieľom zabezpečiť dodávky a stabilizovať trhy

Úspory plynu, ktoré dosiahli podniky a občania v celej EÚ, významne prispeli k riešeniu energetickej …

Consent choices