Ochrana osobných údajov v EÚ bude mať nové pravidlá, porušenia sa budú trestať závratnými sumami

ochrana osobných údajov
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Súčasťou hĺbkovej reformy pravidiel EÚ na ochranu osobných údajov by mali byť silnejšie záruky pri presune dát do tretích krajín. Vyplýva to z  legislatívneho návrhu, ktorý v stredu schválil Európsky parlament. Cieľom nových pravidiel je zvýšiť kontrolu ľudí nad vlastnými údajmi a uľahčiť firmám ich cezhraničné pôsobenie zjednotením pravidiel v celej EÚ. Poslanci tiež presadzujú, aby sankcie pre spoločnosti porušujúce pravidlá dosahovali až 100 miliónov eur alebo 5% ich ročného obratu.

Revíziu devätnásť rokov starých pravidiel EÚ na ochranu osobných údajov si vyžiadal pokrok v informačných technológiách, globalizácia a rastúce využitie osobných údajov za účelom presadzovania práva.

„Dovoľte mi vyjadriť nespokojnosť a frustráciu nad tým, že je to práve Rada, alebo prinajmenšom niektoré členské štáty, ktoré nám bránia v dosiahnutí cieľa, ktorý sme si stanovili, a síce prijať balíček týkajúci sa ochrany osobných údajov pred koncom funkčného obdobia tohto Parlamentu,“ uviedol spravodajca smernice o ochrane osobných údajov pri presadzovaní práva Dimitrios Droutsas (S&D, EL).

Presuny dát za hranice EÚ

Udelenie prístupu tretím krajinám k osobným údajom občanov EÚ, napríklad z vyhľadávačov, sociálnych sietí alebo cloudov, by podľa poslancov malo podliehať autorizácii vnútroštátneho orgánu na ochranu osobných dát. Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ služieb by mal zároveň informovať dotknutú osobu o prijatí takejto žiadosti. Nové pravidlá sú reakciou na programy hromadného sledovania, ktoré boli odhalené v júni 2013. Ich cieľom je posilniť ochranu občanov EÚ pred podobnými aktivitami.

Odrádzajúce sankcie

Subjektom, ktoré nedodržia uvedené povinnosti, by mala podľa poslancov hroziť pokuta až do výšky 100 miliónov eur alebo piatich percent ich celosvetového ročného obratu, podľa toho, ktorá suma je vyššia. Pôvodný návrh Komisie počítal s pokutou vo výške maximálne jeden milión eur alebo dve percentá ročného celosvetového obratu.

Lepšia ochrana na internete

Nové pravidlá by tiež mali posilniť ochranu dát na internete. Ich súčasťou je právo na vymazanie osobných údajov, nové obmedzenia pre profilovanie užívateľov (pokusy o analýzu alebo predvídanie pracovnej výkonnosti danej osoby, jej ekonomickej situácie, lokalizácie a podobne), ako aj povinnosť používať jasný, jednoduchý a zrozumiteľný jazyk pri informáciách o politike spoločnosti v oblasti ochrany súkromia a spracovania osobných údajov. Samotné spracovanie osobných údajov prevádzkovateľom alebo poskytovateľ služieb bude možné iba v prípade získania informovaného a výslovného súhlasu dotknutej osoby.

Viac..  Narazili ste na deepfake videá? Nová legislatíva ich môže obmedziť

„Ochrana osobných údajov trpí aj pre nejednotné zákony v EÚ. Na Slovensku platia prísnejšie pravidlá, a teda ochrana je účinnejšia, čo ale vyvoláva protesty podnikateľov, ktorým rastú náklady. Preto je dôležité poskytovať osobné údaje iba v nevyhnutnej miere, zosynchronizovať pravidlá ich ochrany v EÚ a trestať ich zneužitie,“ uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

Legislatívny balík na ochranu osobných údajov pozostáva zo všeobecného nariadenia, ktoré sa vzťahuje na väčšinu osobných údajov spracovaných verejným alebo súkromným sektorom v EÚ. Druhou zložkou je smernica týkajúca sa osobných údajov spracovaných za účelom predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania, ako aj s cieľom výkonu trestných sankcií (presadzovanie práva).

„V čase, keď je všetko na internete, potrebujeme európsky digitálny Habeas Corpus. Máme príležitosť pripraviť modernú legislatívu, ktorá bude garantovať zvýšenú ochranu osobných údajov našich občanov,“ uviedol poslanec Eduard Kukan (EPP, SK).

Európsky parlament schválil oba legislatívne návrhy v prvom čítaní s cieľom zhrnúť doteraz vykonanú prácu na predložených textoch a odovzdať ju po voľbách novému Parlamentu. V máji zvolení poslanci sa tak budú môcť rozhodnúť, či budú pokračovať v práci vykonanej počas aktuálneho funkčného obdobia alebo začnú od nuly.

Navrhované nariadenie bolo schválené pomerom hlasov 621 (za): 10 (proti): 22 (zdržalo sa hlasovania). Navrhovanú smernicu Parlament podporil pomerom hlasov 371 (za): 276 (proti): 30 (zdržalo sa hlasovania).

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices