Najzelenšie mesto Európy 2016: V užšom výbere Essen, Ľubľana, Nijmegen, Oslo a Umeå

green capital
PHOTO: Flickr/redakcia.

Európska komisia už oznámila piatich finalistov súťaže o titul zeleného hlavného mesta Európy 2016: sú nimi Essen (Nemecko), Ľubľana (Slovinsko), Nijmegen (Holandsko), Oslo (Nórsko) a Umeå (Švédsko). Titul sa každoročne udeľuje jednému európskemu mestu za zásluhy v oblasti ochrany životného prostredia. Po prvýkrát od jeho zavedenia sa mohli do súťaže zapojiť aj európske mestá s viac ako 100 000 obyvateľmi (predtým bola spodná hranica 200 000).

Komisár EÚ pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Zoznam finalistov je skutočne pestrý – o titul zeleného hlavného mesta Európy 2016 bojujú malé mestá i metropoly. Je veľmi povzbudivé vidieť kvalitu týchto nominácií – vo všetkých sa samosprávy spojili s občanmi v záujme zlepšenia mestského prostredia a podpory udržateľného rozvoja.“

Spomedzi dvanástich prihlásených miest z celej Európy sa na zoznam finalistov dostali mestá Essen, Ľubľana, Nijmegen, Oslo a Umeå. Nezávislý panel expertov posudzoval každú prihlášku na základe týchto ukazovateľov:

 • zmiernenie dôsledkov zmeny klímy a prispôsobenie sa im
 • miestna doprava
 • zelené plochy v zastavaných oblastiach rešpektujúce zásady udržateľného využívania pôdy
 • príroda a biodiverzita
 • kvalita okolitého ovzdušia
 • akustická kvalita životného prostredia
 • produkcia odpadov a odpadové hospodárstvo
 • hospodárenie s vodou
 • čistenie odpadových vôd
 • ekologické inovácie a udržateľná zamestnanosť
 • energetická hospodárnosť
 • integrovaná politika životného prostredia

V ďalšej fáze finalisti 23. júna porote v Kodani, ktorá je súčasným zeleným hlavným mestom Európy, predstavia svoju víziu, potenciál ísť príkladom ostatným mestám a komunikačnú stratégiu. Rozhodnutie poroty o zelenom hlavnom meste Európy na rok 2016 sa oznámi na ďalší deň, teda 24. júna, na slávnostnom udeľovaní titulu v Kodani.

Viac..  Inštitúcie EÚ chcú chrániť životné prostredie aj prostredníctvom trestného práva

O súťaži

Súťaž o zelené hlavné mesto Európy vznikla v roku 2010. Odvtedy titul získalo šesť miest. Prvým mestom, ktoré získalo titul, bol Štokholm, po ňom nasledoval v roku 2011 Hamburg, v roku 2012 Vitoria-Gasteiz a v roku 2013 Nantes. Aktuálnym držiteľom titulu je Kodaň, ktorá ho v roku 2015 posunie Bristolu.

Európa je v súčasnosti prevažne mestská spoločnosť – viac ako dve tretiny jej obyvateľov žijú v menších či väčších mestách. Mnoho environmentálnych problémov, ktorým čelí naša spoločnosť, má pôvod v mestských oblastiach. Práve ony sa však angažujú v úsilí o inovácie potrebné na ich riešenie. Zámerom zeleného hlavného mesta Európy bolo uznať vynaložené úsilie, stimulovať mestá k ďalším opatreniam, ako aj zviditeľniť a podporiť výmenu najlepších postupov medzi európskymi mestami.

Takéto zviditeľnenie môže nielen inšpirovať ďalšie mestá, ale navyše aj zlepšiť povesť víťazného mesta, a tým doň prilákať viac návštevníkov alebo ľudí, ktorí sa v ňom rozhodnú pracovať a žiť.

O red

Consent choices