Vyše polovica Slovákov si myslí, že úspešní biznismeni sú správnym vzorom pre našu mládež

Asi väčšina z nás sa už v živote stretla s otázkou typu „Kto je váš vzor?“ alebo „Koho v živote obdivujete?“. Pre mnohých z nás sú životným vzorom rodičia, pre mládež sú ním často známe tváre zo showbiznisu. Ale aj zaujímavý podnikateľský nápad a rozbehnutie vlastného biznisu sú mnohokrát predmetom obdivu. Úspešní biznismeni sa tak stávajú vzorom nielen pre dospelákov, ale aj pre mládež, ktorú môže ich úspech motivovať. 

sú podnikatelia dobrým vzovom pre mládežKladná odpoveď na túto otázku zaznela podľa Evy Sadovskej, analytičky Poštovej banky, z úst nielen mnohých Európanov, ale aj našincov. Vyše polovica Slovákov si totiž myslí, že podnikatelia riadiaci svoj vlastný úspešný biznis sú dobrým vzorom pre našu mládež. Opačný názor zastáva 29 % našich obyvateľov a vyjadriť sa nevedela necelá pätina Slovákov.

Nové členské krajiny únie sa umiestnili zväčša v spodnej časti európskeho rebríčka, nakoľko podiel obyvateľov považujúcich biznismenov za vzor pre mládež je nižší ako vo vyspelých ekonomikách. Na chvoste európskeho rebríčka sa nachádzajú Grécko a Chorvátsko, kde si len vyše tretina obyvateľov myslí, že mladí ľudia by mali podnikateľov obdivovať. Naopak vo Veľkej Británii považuje ľudí riadiacich svoj vlastný biznis za správny vzor pre mládež až 83 % obyvateľov, vďaka čomu je krajina lídrom európskeho rebríčka.

Spomedzi krajín V4 je najvyšší podiel ľudí, ktorí považujú podnikateľov za dobrý vzor pre mladých, na Slovensku a v Maďarsku [52 %]. V Poľsku takýto názor zastáva 49 % občanov a v Českej republike dokonca len 39 %.

S tvrdením Slovákov, že mládež by mala nachádzať svoj vzor v úspešných biznismenoch je však v miernom rozpore skutočnosť, že Slováci sa do podnikania príliš nehrnú. Podľa výsledkov nedávneho prieskumu Eurobarometer 354 by totiž iba tretina Slovákov pred statusom zamestnanca uprednostnila vlastnú podnikateľskú dráhu.

Z čoho majú Slováci pri myšlienke na vlastný biznis najväčší strach? Najväčšie obavy vzbudzuje riziko bankrotu [37 % opýtaných]. Rovná tretina respondentov sa obáva nepravidelného príjmu a zo straty vlastného majetku má strach 29 % opýtaných. Naopak, pre tých odvážnejších je na vlastnej podnikateľskej dráhe najväčším lákadlom osobná nezávislosť [56 % Slovákov]. Pre 27 % našincov je motiváciou sloboda v rozhodovaní „kde a kedy budem pracovať“ a vidina vyššieho zárobku láka na podnikateľskú dráhu viac ako pätinu Slovákov.

Viac..  Europoslanec Bilčík: Naša vláda funguje nasledovným spôsobom: Keď sa strápnime, prekryme to ešte niečím horším!

Mladí, vzdelaní a napriek tomu nezamestnaní. Aj takto by sa dala charakterizovať dnešná mládež vo veku do 24 rokov, spomedzi ktorých je bez práce zhruba každý tretí mladý človek. A práve najlepšia situácia nie je ani v skupine ľudí vo veku od 25 do 29 rokov, z ktorých je nezamestnaná takmer pätina a v skupine vo veku 30 až 34 rokov, kde nemá prácu približne každý siedmy Slovák. V najťažšej situácii sa ale nachádzajú absolventi stredných a vysokých škôl, ktorým chýbajú prax, skúsenosti a pracovné návyky. Pre niektorých mladých Slovákov môže byť riešením ich problémov s hľadaním práce aj rozbehnutie vlastného biznisu. Samozrejme, že v tomto prípade len chuť a odhodlanie nestačia. K povinnej výbave budúceho úspešného podnikateľa určite patrí zaujímavý podnikateľský nápad či odvaha postaviť sa problémom zoči – voči. Dôležitú úlohu pritom môže zohrať vzor v podobe konkrétneho biznismena, ktorý bude mladého človeka motivovať v tom, čím chce v živote byť a čo chce dosiahnuť.

O red

Consent choices