Až dve tretiny projektov v oblasti mestskej verejnej dopravy spolufinancované EÚ nie sú využité naplno!

PHOTO:  Ilustračné Flickr .
PHOTO: Ilustračné Flickr .

Zo správy Európskych audítorov vypláva, že až dve tretiny projektov v oblasti mestskej verejnej dopravy, ktoré sú spolufinancované EÚ nie sú využité naplno.  Príspevok EÚ na tieto projekty pritom zvyčajne predstavuje až 85 % príslušných výdavkov. „V časoch rozpočtových obmedzení ako sú tieto by každé euro z európskeho rozpočtu malo byť určené na účinné riešenie identifikovaných potrieb.“ uviedla Iliana Ivanova, členka Dvora audítorov Audítori spolu zhodnotili až 26 projektov v 11 mestách piatich členských štátov. Finančné prostriedky EÚ vyčlenené na mestskú dopravu v týchto piatich krajinách pritom predstavovali až 5,3 miliárd EUR. Čo je 50 % celkového financovania na projekty v tejto oblasti. Európska únia očakáva, že podiel obyvateľov žijúcich v mestách sa bude neustále zvyšovať. V európskych mestách je preto potrebné posilniť mobilitu, obmedziť zápchy a znížiť znečistenie. Pravé tieto projekty by mali európskym veľkomestám zabezpečiť potrebnú mobilitu. Ukázalo sa však, že až 75% projektov v tejto oblasti nepriniesli dostatočné hospodárske a sociálne prínosy. Na základe zistení Dvor audítorov odporučil:

  • zahrnúť projekty v oblasti mestskej dopravy do politiky mobility,
  • zaviesť riadiace nástroje určené na monitorovanie kvality služieb a úrovne spokojnosti užívateľov,
  • povinnosť merať výsledky projektov,
  • prísnejšie analyzoval odhad očakávaného počtu užívateľov
  • aby tieto odporúčania riešili aj orgány členských štátov pri riadení projektov v oblasti mestskej dopravy financovaných z prostriedkov EÚ.
Viac..  Pravidlá európskej digitálnej identity nadobudli účinnosť

O mpp

Odporúčame pozrieť

doprava

Bezpečnosť na cestách: Europarlament chce nájsť páchateľov priestupkov v zahraničí

Europoslanci v stredu posilnili spoluprácu členských štátov EÚ pri cezhraničnom vyšetrovaní dopravných priestupkov, aby pomohli …

Consent choices