Nákup služieb turizmu a cestovania online musí byť bezpečnejší, tvrdí eurokomisár Mimica

nákup online
Ilustračné foto. PHOTO: Flickr.

Naše spotrebiteľské práva boli doteraz vo veľkom množstve prípadov porušované. Európska Komisia (EK) prostredníctvom vnútroštátnych orgánov kontrolovala činnosť webových stránok ponúkajúcich nákup rôznych služieb, ktoré sú súčasťou turizmu a cestovania. Akcia známa ako „Travel Services Sweep“ sa uskutočnila vo všetkých členských štátoch EÚ,v Nórsku a na Islande, okrem Chorvátska, ktoré do EÚ pristúpilo po začatí týchto kontrol.

Pri tejto akcii vysvitlo, že v roku 2013 až 382 z 552 webových stránok nedodržiavalo európske spotrebiteľské právo. V dôsledku ráznych opatrení na presadzovanie práva sa teraz 173 skontrolovaných webových stránok správa k spotrebiteľom tak, ako by malo. Proti zvyšným 209 sa podniknú ďalšie aj právne kroky. „Nemienim poľaviť, pokým práva spotrebiteľov nebudú plne rešpektované a na dosiahnutie tohto cieľa sa budem snažiť využiť všetky existujúce štruktúry“, povedal európsky komisár pre spotrebiteľskú politiku Neven Mimica.

Čo sa presne kontrolovalo

Sú informácie o kľúčových charakteristikách služieb ľahko dostupné?

Viac..  Komisia aktualizuje zoznam zakázaných leteckých spoločností

Bola cena oznámená už na začiatku a zahŕňala aj voliteľné doplnkové položky?

Či web stránky poskytovali e-mailové adresy, na ktoré možno zasielať otázky a sťažnosti?

Či ešte pred zakúpením obsahovali web stránky podmienky napísané jasným a ľahko zrozumiteľným jazykom?

 Zistené nedostatky

Chýbajúce povinné informácie o obchodníkovej totožnosti, najmä jeho e-mailová adresa. Nedostatok jasných pokynov o postupe podania žiadosti.

Voliteľné doplnkové poplatky (ako napríklad poplatok za batožinu, poplatky za poistenie) neboli v slobodne voliteľnej ponuke „opt-in“.

Celková cena služby nebola uvedená hneď na prvom zobrazení hlavných bodov rezervácie.

O tkl

Odporúčame pozrieť

online nakupovanie

Nakupovanie online je dnes omnoho bezpečnejšie a jednoduchšie

Čoraz viac ľudí dnes nakupuje online. Pozrite si video, kde sa dozviete, aké spotrebiteľské práva …

Consent choices