štefanec
Ivan Štefanec, europoslanec. PHOTO: redakcia/dub.

Europoslanec Štefanec: Treba priblížiť európske témy bežným ľuďom

štefanec
Ivan Štefanec, europoslanec. PHOTO: redakcia/dub.

V ktorých výboroch v rámci Európskeho parlamentu budete pôsobiť počas päťročného funkčného obdobia?

– Budem pôsobiť vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Tento výbor považujem za najdôležitejší v Európskom parlamente, vzhľadom na vývoj spoločného trhu. Spoločný trh je najväčším výdobytkom Európskej únie. V oblasti služieb je mnohé čo zlepšovať. Potrebné je odstraňovať bariéry, tak aby naši malí a strední podnikatelia mali prístup ku všetkým príležitostiam spomínaného spoločného trhu. Taktiež by som chcel prispieť k vybudovaniu spoločného digitálneho trhu. Práca v oblasti spoločného trhu, v oblasti dodržiavania rovnakých pravidiel je pre všetkých výzvou na ďalších päť rokov.

To ale zrejme nie je jediný Výbor, o ktorý ste mali záujem..

– V ďalšom výbore, kde pôsobím v oblasti rozpočtu, by som chcel presadiť, aby bolo viac prostriedkov vynakladaných na budúcnosť. Ide o investície do vedy, výskumu inovácií, na rozdiel od spotreby. Viac by som chcel posunúť štruktúru rozpočtu k investovaniu do vzdelania. Pretože s tým priamo súvisí počet pracovných miest.

Ako nový europoslanec vnímate Vaše pôsobenie v Európskom parlamente?

– Chcem urobiť všetko preto, aby sa ciele, s ktorými som šiel do Európskeho parlamentu naplnili. Chcel by som pomôcť najmä v ekonomických témach. K oživeniu hospodárskeho rastu v celej Európskej únii, osobitne na Slovensku. V Európe treba otočiť negatívny trend najmä v otázke nezamestnanosti. Musíme pomôcť nájsť našim ľuďom doma viac pracovných príležitostí, aby rástla zamestnanosť.

Viac..  Europoslanec Peter Pollák: V čom sú európske školy lepšie než naše?

Myslíte si, že je to vôbec z Bruselu možné?

– Myslím, že sa to dá dodržiavaním rovnakých pravidiel. Odstraňovaním bariér na spoločnom trhu, ale aj hľadaním nových príležitostí, za ktoré považujem napríklad Dohodu o zóne voľného obchodu so Spojenými štátmi americkými.

Ak sa vrátime k voľbám, ako by ste zhodnotili volebnú účasť?

– Volebná účasť samozrejme nikoho neteší. Do budúcnosti je veľkou výzvou pre všetkých, ktorý sa s európskou problematikou zaoberajú. Nielen pre politikov, ale aj pre média, všetky inštitúcie. Ide hlavne o informovanosť. Beriem to ako výzvu do ďalšieho volebného obdobia. Musíme informovať ľudí o svojej činnosti, aby sme čo najviac priblížili európskeho témy bežným ľuďom. Musíme dokázať vysvetliť ako európska legislatíva ovplyvňuje ich život.

Ďakujeme za rozhovor, na otázky spravodajského portálu EuropskeNoviny.sk odpovedala europoslanec Ivan Štefanec.

O dub

Odporúčame pozrieť

Europska rada

V Bruseli pokračuje samitový maratón. Na čelo Európskej komisie by sa historicky prvýkrát mohla postaviť žena

BRUSEL / Predsedovia vlád a prezidenti členských krajín sa naďalej snažia dohodnúť na menách nových lídrov …

Consent choices