Čo nové vo svete? Prinášame vám prehľad uplynulého 37. týždňa

zemeguľa
PHOTO: Flickr.

SLOVENSKO

Ministerstvo financií SR [MF SR] minulý týždeň predstavilo novú makroekonomickú prognózu. Svoj tohtoročný odhad rastuslovenského HDP ponechalo na nezmenenej úrovni 2,4 %, predikciu na budúci rok 2015 však skresalo o – 0,4 p. b. na úroveň 2,6 %. Prognózu ovplyvnili hlavne konflikt na Ukrajine, sankcie medzi Ruskom a EÚ, očakávané zhoršenie zahraničného dopytu a pokles vládnej spotreby kvôli potrebe konsolidácie“, uviedla Dana Vrabcová, analytička Poštovej banky. Náš predpoklad, že slovenská ekonomika v tomto roku vzrastie o 2,3 % a v roku 2015 sa jej rast mohol približovať k 3 %, ponechávame zatiaľ v platnosti. Vzhľadom na spomínané geopolitické napätie však vidíme riziká predovšetkým smerom nadol, teda že by rast nášho HDP mohol byť v konečnom dôsledku pomalší ako očakávaný. Predpokladáme, že v druhej polovici roka 2014 bude rast slovenskej ekonomiky aj naďalej ťahaný hlavne domácim dopytom, teda domácou spotrebou a investíciami. Ich príspevok však môže byť miernejší ako v prvom tohtoročnom polroku.

ECB

Cielené dlhodobejšie refinančné operácie [TLTRO], ktoré Európska centrálna banka [ECB] predstavila ako nástroj uvoľnenia menovej politiky ešte v júni, uzreli minulý týždeň konečne svetlo sveta. Štvorročné lacné úvery, poskytnuté komerčným bankám „výmenou“ za ich ochotu úverovať malé a stredné podniky, poskytla ECB záujemcom vo štvrtok 18. septembra. Druhé kolo poskytovania lacnej likvidity nás čaká v prvej polovici decembra a celkovo by sa do bánk malo dostať až 400 mld. EUR. Ďalšie príležitosti požičať si dostanú banky v priebehu marca 2015 až júna 2016. Záujem bánk o tieto lacné peniaze bol však minulý týždeň nízky, keďže vyčerpali len 82,6 mld. EUR. ECB minulý týždeň predstavila zmeny v hlasovaní Rady guvernérov, ktoré začnú platiť od budúceho roka. Dôvodom je nový systém rotácie od 1. januára 2015, ktorý vstupuje do platnosti po tom, ako sa eurozóna rozrastie vstupom Litvy na 19 členov. Východiskový stav rotácie bol určený hlasovaním a ako prví sa v januári práva hlasovať vzdajú guvernéri španielskej, estónskej, írskej a gréckej centrálnej banky. Náš guvernér Makúch si od hlasovania oddýchne v októbri až decembri 2015. Všetci guvernéri, aj tí nehlasujúci, sa však naďalej budú zúčastňovať na zasadnutiach a diskusiách. Súčasťou systému rotácie je aj vytvorenie 2 skupín krajín na základe veľkosti ich ekonomík, ktorá je rozhodujúca aj pri kľúči upisovania kapitálu ECB. Slovensko sa spolu s 13 ďalšími krajinami dostalo do druhej skupiny, v ktorej sú zastúpené menšie ekonomiky. Víkend priniesol aj viaceré vyjadrenia z prostredia ECB. Najväčší jastrab [t. j. zástanca prísnejšej menovej politiky], Nemec Weidmann, otvorene kritizoval septembrové zníženie základnej úrokovej sadzby v eurozóne a program skupovania cenných papierov krytých aktívami [ABS]. Tieto opatrenia podľa Weidmanna menia smerovanie menovej politiky ECB. Na druhej strane zástupcovia voľnej menovej politiky [tzv. holubičie krídlo] ako Francúz Noyer či Talian Visco uvoľnenie menovej politiky velebili. Noyer sa vyjadril aj k prípadnému kvantitatívnemu uvoľňovaniu v podaní ECB a uviedol, že výnosová krivka v eurozóne je dnes nižšia ako americká počas programu QE, a teda že ECB dosiahla, čo chcela, aj bez tohto nástroja.

Viac..  F. Panetta: ECB nesmie vysokými úrokmi spôsobiť "zbytočné škody" v ekonomike

AKCIE

Dlhoočakávané IPO [uvedenie akcií po prvýkrát na burzu] čínskeho online giganta Alibaba sa minulý týždeň stalo skutočnosťou a svojím prvotným úspechom prekonalo všetky očakávania. Dopyt po akciách spoločnosti Alibaba, ktoré sa na burzu uvádzali pri cene 68 USD za akciu, bol obrovský a hneď prvý obchodný deň priniesol nárast ich trhovej ceny o 38,1 % na úroveň 93,89 USD za akciu. Trhová kapitalizácia spoločnosti tak aktuálne dosahuje 231,4 mld. USD. Alibabe prislúcha takmer 80 % hodnoty všetkých online nákupov v Čine a zisky spoločnosti prevyšujú zisky firiem Amazon a eBay dohromady.

O ram

Odporúčame pozrieť

F. Panetta: ECB nesmie vysokými úrokmi spôsobiť „zbytočné škody“ v ekonomike

Európska centrálna banka (ECB) nesmie spôsobiť „zbytočné škody“ v ekonomike a vo finančnej stabilite cez …

Consent choices