Európska komisia verí kontrole v Operačnom programe Doprava

europska komisia
PHOTO: Flickr.

Bratislava (25. septembra 2014) – Európska komisia deklarovala dôveru v systém kontroly Operačného programu Doprava. Ako informovalo Ministerstvo financií SR, platby Bruselu na dopravné projekty sú obnovené po kontrolnom audite, ktorý nenašiel v kontrolných systémoch OPD žiadne pochybenia. Kontrolný audit tak potvrdil predchádzajúci výsledok kontroly, keďže audit OPD za posledné dva roky vykazuje minimálnu chybovosť.

„Dôvera v kontrolné mechanizmy Operačného programu Doprava znamená, že na dopravné projekty nám Európska únia uvoľní zadržiavané platby. Je to pre nás zároveň impulz pre zrýchlenie čerpania zvyšnej časti alokácie OPD. Všetky významné projekty sú už zazmluvnené a rozbehnuté,“ povedal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek.

Po reaudite projektov v OPD v lete sa nenašli žiadne závažné pochybenia. Potvrdil sa tak výsledok systémového auditu z roku 2013, podľa ktorého dosiahol Riadiaci orgán OPD výrazné zlepšenie systému a postupov pre prijímanie nápravných a preventívnych opatrení k identifikovaným systémovým chybám.

Viac..  Európska priemyselná dohoda: Výzva k podpore investovania v Európe

Balíček opatrení, t.j. nových postupov a procedúr, ktorý začal RO  OPD uvádzať do praxe v priebehu roka 2012, sa okrem iného týkal zlepšení v oblasti kontrol verejného obstarávania, výkonu kontrol na mieste, administratívneho overovania žiadostí o platbu atď.

 

Martin Kóňa

hovorca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

O ram

Odporúčame pozrieť

Ján Figeľ

Ján Figeľ: Korupcia je najväčší škandál Slovenska

  Slovensko sa 12 rokov po vstupe do únie poprvýkrát ujíma úlohy dirigenta v 28-člennom …

Consent choices