EÚ dáva zelenú zelenej doprave! Budú sa povinne zavádzať alternatívne čerpacie stanice

ecovehicle
PHOTO: Ilustračné Flickr.

EÚ adoptovala v rámci európskej mobility nové pravidlá, podľa ktorých budú členské štáty povinné zabezpečiť minimálne pokrytie alternatívnymi čerpacími stanicami.

Cieľom je zabezpečiť prístup k alternatívnym čerpacím staniciam v celej Európe, ktoré budú spĺňať spoločné normy týkajúce sa vzhľadu aj použitia, vrátane unifikovaného spôsobu dobíjania elektrických vozidiel. Členské štáty sú povinné si v rámci tejto problematiky stanoviť ciele a národné politické opatrenia, ktoré musia zverejniť a prezentovať do konca roka 2016.

„Alternatívne palivá sú kľúčom k zlepšeniu bezpečnosti dodávok energie, zníženiu vplyvu dopravy na životné prostredie a posilneniu konkurencieschopnosti EÚ.“ uviedol podpredseda Európskej komisie a komisár pre dopravu Siim Kallas.

Až doteraz bránili rozvoju využívania čistých palív tri hlavné prekážky: vysoké náklady na vozidlá, nízka úroveň prijateľnosti pre spotrebiteľov a nedostatok dobíjacích a čerpacích staníc. Je to začarovaný kruh. S novými smernicami sa to má zmeniť.

Smernice reguluje pravidlá pre tieto palivá:

Elektrina: Dobíjacie miesta majú byť postavené do roku 2020, čím sa má zabezpečiť, aby elektromobily mohli jazdiť aspoň v mestských a prímestských aglomeráciách. V ideálnom prípade by malo na jeden nabíjací bod pripadať desať elektromobilov. Okrem toho je treba zaviesť rovnaký dobíjací konektor, ktorý umožní mobilitu v rámci celej EÚ.

Viac..  Kožušinové chovy zakázalo už dvadsať európskych krajín

Skvapalnený zemný plyn: Vozidlá jazdiace na zemný plyn alebo bioplyn fungujú dnes na dobre vyvinutej technológií, s dobrým výkonom a nákladmi zodpovedajúcimi nákladom na benzín alebo naftu. Zemný plyn sa dá využiť aj v nákladných autách a lodiach. Stanice majú byť postavané do konca roka 2025, v ideálnom prípade na každých 400 kilometrov. Smernica tiež vyžaduje minimálne pokrytie v hlavných námorných a vnútrozemských prístavoch.

Stlačený zemný plyn: Stanice majú byť dokončené do konca roka 2025, v ideálnom prípade na každých 150 kilometrov.

Vodík: Stanice majú byť dokončené do konca roka 2025.

Okrem toho smernica vyžaduje, aby boli spotrebiteľom poskytnuté jasné informácie o pohonných hmotách a o porovnaní cien alternatívnych pohonných hmôt s cenami bežných pohonných hmôt.

O tib

Odporúčame pozrieť

benova

Monika Beňová: Využívanie alternatívnych palív si vyžaduje rýchlejší rozvoj infraštruktúry

Doprava má z hľadiska dosahovania existujúcich klimatických cieľov v Európskej únii (EÚ) významný potenciál. Aktuálne zodpovedá …

Consent choices