Connie Hedegaard
Connie Hedegaard, európska komisárka pre opatrenia na ochranu klímy. PHOTO: © European Union 2014 - EP.

Brusel tlačí na automobilový priemysel! Nové vozidlá budú musieť mať nižšie emisie

Connie Hedegaard
Connie Hedegaard, európska komisárka pre opatrenia na ochranu klímy. PHOTO: © European Union 2014 – EP.

Európska komisia prijala návrh na plnenie záväzkov v novele smernice o kvalite palív. Tá zaväzuje dodávateľov znížiť intenzitu emisií palív pre vozidlá o 6%, a to do roku 2020. Smernica okrem toho požaduje podávať informácie o intenzite emisií skleníkových plynov z palív, ktoré sú určené pre členské štáty EÚ.

„Komisia v súčasnosti zvyšuje tlak, aby sa pokúsila zabezpečiť, že v budúcnosti bude metodika, a tým aj iniciatíva na to, aby sa vyberali menej znečisťujúce palivá častejšie ako tie viac znečisťujúce,” vyjadrila sa Connie Hedegaard, európska komisárka pre opatrenia na ochranu klímy.

Návrh tiež ustanovuje metódu výpočtu uhlíkovej náročnosti pre rôzne typy palív, najmä benzín, motorovú naftu, skvapalnený ropný plyn (LPG) a stlačený zemný plyn (CNG). Každému z týchto palív bude priradená predvolená hodnota na základe produkovania emisií skleníkových plynov. Dodávatelia budú následne musieť používať tieto hodnoty pri vykazovaní uhlíkovej náročnosti ich objemu paliva pre členské štáty.

Viac..  EÚ vyzvala na uzavretie globálnej dohody o skoncovaní s plastovým odpadom

Cieľom je tak okrem iného zvýšiť transparentnosť, pokiaľ ide o druh a pôvod palív využívaných v EÚ. Týmto návrhom predstavuje Európska komisia jednoduchý a účinný mechanizmus na zistenie emisií z cestnej dopravy, a zároveň zabezpečuje vysokú úroveň ochrany klimatických podmienok. Návrh odráža rozsiahle technické a ekonomické analýzy, ako aj verejné konzultácie vyhlásené Komisiou. Novela bude predložená Rade na schválenie, a následne Európskemu parlamentu na kontrolu.

O mon

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: Najefektívnejšie znižovanie emisií je založené na trhových mechanizmoch

Fit for 55: Parlament prijal zákony na splnenie klimatického cieľa do roku 2030 • postupné …

Consent choices